IT-Administrator

Disse side og undersider henvender sig primært til IT-Administratorer som skal opsætte, ændre eller opgradere LDV. På disse sider findes ligeledes de komponenter som skal anvendes i forbindelse med opsætningen af LDV.

For institutioner, som driftes af KMD, CSC, SIT, er det hostingleverandørens ansvar at foretage installationen og opgraderinger.

Seneste LDV version 

Statens BI - LDV 5.0 med tilhørerende komponenter kan hentes her Statens BI - LDV 5.0 understøtter Statens Budgetsystem
Statens BI - LDV 4.0 med tilhørerende komponenter kan hentes her Statens BI - LDV 4.0 understøtter Statens Budgetsystem

 

LDV består at følgende komponenter

 • LDV wizard – opsætnings og konfigurationsprogram
 • EDV database – i denne database samles alle oplysninger
 • Datamart database – her har brugerne adgang til klargjorte rapporterings data
 • Kuber – anvendes til analyser i Excel eller andet analyseværktøj
 • Excel skabeloner – kan anvendes som udgangspunkt til egne anelyser
 • Power BI skabeloner kan anvendes direkte eller som udgangspunkt til egne power BI rapporter/analyser
 • Rapporter - Der er ca. 60 standard rapporter i Reporting Services som kan anvendes.
 • Et værktøj til at hvor rapportadministrator kan ændre udvalgte opsætninger.

Komponenter som er en forudsætning

 • NS ØDUP invoker – Henter data fra ØDUP til lokal SQL-server
 • SLS-database – Udvekslingsdatabase mellem SLS-mainframe og lokal SQL- server
 • Datatransport databasen – Udvekslingsdatabase med Indfak2, RejsUD2 og SBS data, fra de centrale systemer

Support IT Administrator

Økonomistyrelsen yder support i forbindelse med installation og drift af LDV. 

Supporten omfatter de af Økonomistyrelsen udgivne produkter, ikke Microsoft standardprodukter.

Support kan kontaktes via Serviceportalen. Læs mere om support her.

Tips og Tricks om LDV er inddelt i seks kategorier.

 • Kvikguides
 • Generelt om LDV
 • Drift af LDV
 • Forberedelse til implementering af LDV
 • Installation af LDV
 • Klargøring af IT

 

Her finder du vejledninger og dokumentation, der kan bruges i forbindelse med etablering af LDV