IT-Administrator

Disse side og undersider henvender sig primært til IT-Administratorer som skal opsætte, ændre eller opgradere LDV. På disse sider findes ligeledes de komponenter som skal anvendes i forbindelse med opsætningen af LDV.

For institutioner, som driftes af KMD, CSC, SIT, er det hostingleverandørens ansvar at foretage installationen og opgraderinger.

Seneste LDV version 

Statens BI - LDV 5.0 med tilhørerende komponenter kan hentes her Statens BI - LDV 5.0 understøtter Statens Budgetsystem
Statens BI - LDV 4.0 med tilhørerende komponenter kan hentes her Statens BI - LDV 4.0 understøtter Statens Budgetsystem

 

LDV består at følgende komponenter

 • LDV wizard – opsætnings og konfigurationsprogram
 • EDV database – i denne database samles alle oplysninger
 • Datamart database – her har brugerne adgang til klargjorte rapporterings data
 • Kuber – anvendes til analyser i Excel eller andet analyseværktøj
 • Excel skabeloner – kan anvendes som udgangspunkt til egne anelyser
 • Power BI skabeloner kan anvendes direkte eller som udgangspunkt til egne power BI rapporter/analyser
 • Rapporter - Der er ca. 60 standard rapporter i Reporting Services som kan anvendes.
 • Et værktøj til at hvor rapportadministrator kan ændre udvalgte opsætninger.

Komponenter som er en forudsætning

 • NS ØDUP invoker – Henter data fra ØDUP til lokal SQL-server
 • SLS-database – Udvekslingsdatabase mellem SLS-mainframe og lokal SQL- server
 • Datatransport databasen – Udvekslingsdatabase med Indfak2, RejsUD2 og SBS data, fra de centrale systemer