Nøgletalsrapporter

Følgende indeholder en oversigt over de standardrapporter, hvor nøgletal omkring institutionens økonomi og løn præsenteres.

I tabellen nedenfor fremgår rapportindholdet af mappen "Nøgletal" fra Reporting Services' startside. Ved klik på et rapportnavn tilgås rapportbeskrivelsen.


Rapportnavn Beskrivelse  
Aldersfordeling (pdf) Giver et hurtigt og simpelt overblik over aldersfordelingen i institutionen.  
KPI oversigt (pdf) Giver et hurtigt og simpelt overblik over institutionens nøgletal.  
KPI oversigt information (pdf) Beskriver KPI oversigtsrapporten.