Brugervejledninger til Statens BI – ISOLA

ISOLA er ret enkelt at anvende, og du behøver ikke megen øvelse for at kunne finde rundt.

Kontekstafhængig hjælp i ISOLA

Specifik hjælp og information om de enkelte statistikker og udtræk finder du inde i ISOLA på enkelte statistiksider (kontekstafhængig hjælp). Under menuen Hjælp i øverste højre hjørne i ISOLA kan du vælge at se information om statistikken, datagrundlag og beregningsmetoder. 

Brugervejledninger om ISOLAs datagrundlag

ISOLA præsenterer statistikker efter metoder, der muliggør sammenlignelighed på tværs af institutioner i staten, på tværs af personalegrupper og på tværs af perioder. Tallene er behandlet for at opnå de bedst mulige forudsætninger for tværgående sammenligning og analyser.

Du vil derfor kunne opleve, at ISOLAs statistikgrundlag i visse tilfælde afviger i forhold til kildesystemerne (lønanvisningssystemer, tidsregistreringssystemer med videre), både med hensyn til specifikke registreringer og med hensyn til metoder eller kategorisering. 

Læs mere om ISOLAs datagrundlag og beregningsmetoder for henholdsvis løn- og personalestatistikker og fraværsstatistikker:

Hent vejledning om ISOLA standardgrundlag (pdf)

Hent vejledning om ISOLA fraværsgrundlag (pdf)