Excel-skabeloner der baseres på LDVs kuber

Økonomistyrelsen har udviklet en række rapportskabeloner i Excel, der baseres på LDVs kuber. Disse skulle gerne gøre det lettere for dig at komme i gang med kuberne.

Du kan enten benytte Excel-skabelonerne direkte med de værdifelter og dimensioner, den pågældende skabelon er oprettet med eller du kan justere dem afhængig af den arbejdsopgave, du sidder med.

Hver Excel-skabelon indeholder en kort vejledning (fanen er navngivet Info).

Af vejledningen vil blandt andet fremgå:

  • hvilken kube, der benyttes til pivot-tabellen i skabelonen
  • hvilken version, kuben skal være
  • hvilke rapportfiltre, række- og kolonneetiketter, der er anvendt.

Det eneste du skal gøre for at benytte Excel-skabelonen er at hente skabelonen nedenfor og skifte datakilden i pivot-tabellen. 

Hent kvikguide til skift af datakilde (pdf)

Skabeloner vedrørende fravær, løn og personale

Datakilde Excel-skabelon Beskrivelse
SLS Medarbejdere - Grundløn og tillæg Indeholder oplysning om medarbejderes grundløn og tillæg.
SLS Refusion inkl. satser og tekster Indeholder oplysning om de personer, der står med barselsrefusion eller pensionsbidrag (løndelene 618, 620 og 905 inkl. de værdier, der er indberettet i felt3).
SLS Optjent ferie Indeholder oplysning om optjent ferie i Statens Lønsystem (SLS).
SLS Forbrugte arbejds- og bevillingstimer samt årsværk Indeholder forbrugte arbejds- og bevillingstimer samt årsværk.
SLS Løndelslister Indeholder en løndelsliste.
SLS Lønsumsberegning Indeholder lønsumsberegning på løngruppe, delregnskab.
SLS Lønsumskonti Indeholder lønsumskonti (beløb).
SLS Over- og merarbejde Indeholder forbrug på over- og merarbejde.
SLS Valgfri løndel Indeholder valgfrie løndele pr. medarbejder.
SLS Sygefravær Indeholder oplysning om fravær på enkelte personer, åbne periode, fravær på mere end 30 dage og opdelt i intervaller.
SLS Skyldige Beløb Indeholder medarbejderes skyldige beløb.
SLS Kontingentliste Indeholder en kontingentliste.
SLS Opsplitningsprocent (afvigende kontering) Indeholder opsplitningsprocent for medarbejdere, der modtager løn fra fx to afdelinger.
SLS Status på personalet Indeholder en samlet personaleliste. Herunder oplysning om fratrådte, nyansatte personer og om dem, der er på orlov.
SLS Lønfremskrivning Giver mulighed for at lave lønfremskrivninger.

 

Skabeloner vedrørende økonomi

Datakilde Excel-skabelon Beskrivelse
NS Resultat og balance Indeholder oplysning resultatopgørelse, periodeopfølgning - drift og balance.
NS Sagsoplysninger Indeholder oplysninger om sager, forbrug på sager (med og uden mærke), forbrug af timer, forbrug på finansposter.
NS Afstemning

Giver mulighed for at afstemme af løn- og rejseudgifter.

NS Forbrug og budget med grafik

Indeholder forbrug og budget for sidste år - kan også ses grafisk.

NS Anlægsopfølgning Indeholder stamoplysninger om anlæg og solgte anlæg.

 

Skabeloner vedrørende rejseadministration

Datakilde Excel-skabelon Beskrivelse
RejsUd Rejseoplysninger pr. land

Indeholder oplysninger om blandt andet rejseoplysninger pr. land.

RejsUd Rejseoplysninger pr. medarbejder

Indeholder oplysninger om blandt andet rejseoplysninger pr. medarbejder.

RejsUd Rejseafregning og kilometergodtgørelse

Indeholder oplysninger om blandt andet rejseafregning, kilometergodtgørelse og udgifter og godtgørelser.

 

Skabeloner vedrørende indkøb

Datakilde Excel-skabelon Beskrivelse
IndFak Compliance

Indeholder oplysninger om compliance på indkøb