Anvendelse af LDVs kuber (SSAS)

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter via enten standardrapporteringsværktøjet (SSRS) eller kubeværktøjet (SSAS). Denne side fokuserer på en præsentation af rapporteringsmulighederne med SSAS.

Rapportering med kuber

Med rapporteringsværktøjerne i LDV har institutionen mulighed for at udarbejde rapporter via enten standardrapporteringsværktøjet (SSRS) eller kubeværktøjet (SSAS). Denne side fokuserer på en præsentation af rapporteringsmulighederne med SSAS.

Se en lignende præsentation af rapporteringsmulighederne med SSRS

Som en del af rapportpakken til LDV er der udviklet kuber, der tager udgangspunkt i udvalgt data fra Statens Lønsystem, Navision Stat, RejsUd og IndFak.

Navn Beskrivelse
Kuber til analyser

I kuberne kan institutionen opbygge egne rapporter som pivot-tabeller i Excel. Institutionen bestemmer selv, hvilke data (fra kuben) der indgår i pivottabellen, og hvordan den indgår.

Excel-skabeloner For at gøre det lettere at komme i gang med at anvende LDV's kuber har Økonomistyrelsen udviklet en række rapportskabeloner i Excel. Skabelonerne dækker gængse rapporteringsopgaver.


Fordelen ved at anvende kuberne

Med kuberne kan brugeren vende og dreje data, hvormed rapporteringsformen kan blive mere analyserende. Kuberne beregner alle kombinationer af data, der indgår og er gode til analyser på et summeret niveau.

Excel er en god løsning til at browse sine kuber:

  • Excel 2003 har gode kubefaciliteter
  • Excel 2007 har avancerede muligheder for at vise kubedata som pivotfunktionalitet og grafik
  • Excel 2010 er blevet meget styrket på rapporterings- og analysefronten. Vi anbefaler, at denne version anvendes.

Licenser til OLAP-kuberne følger med SQL Server 2008 R2, som institutionerne anvender til LDV. Der er derfor som udgangspunkt ikke behov for yderligere investeringer i software. 

Adgang til LDVs data fra andre rapporteringsværktøjer

Der findes en række rapporteringsværktøjer, der kan anvendes til at vise og distribuere data fra LDV. Alle rapporteringsværktøjer, der kan hente oplysninger fra en MS SQL server og/eller en MS Analysis service og vise disse oplysninger til brugeren, kan anvendes til LDV. Dette betyder, at hvis institutionen i dag anvender fx Targit, Crystal Reports, SAS osv., vil disse værktøjer kunne vise oplysninger fra LDV. 

Beskrivelser af kuberne i LDV

Kuberne tilgås typisk via Excel.

Kuberne er emneopdelt i:

  • Løn og personale
  • Økonomi
  • Indkøbs- og Compliance analyser
  • Rejseadministration

I tabellerne nedenfor fremgår kuberne (efter emne), en kort beskrivelse af deres funktion samt det aktuelle (seneste) versionsnummer af kuben. Efter tabellerne er der en kort vejledning til, hvordan du tjekker, om du benytter den aktuelle version af en kube

Flere informationer vedrørende kuber er tilgængelige i vejledningen (pdf)

Løn og personale

Navn Beskrivelse Aktuel version i LDV 3.0
SLS_FerieOmsorg (pdf) Indeholder optjent/afholdt ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. 20191203
SLS_Forbrug_kube (pdf) Indeholder lønforbruget. 20191203
SLS_Fravær_kube (pdf) Indeholder fraværsoplysninger, fx sygdom, orlov. 20191203
SLS_Fremskrivning (pdf) Indeholder det aktuelle lønforbrug for det indeværende år samt det fremskrevne forbrug for resten af året samt de efterfølgende 5 år. Det fremtidige lønforbrug er blevet lineært fremskrevet på de løndele hvor der sker en fremskrivning. 20200204
SLS_Lønberegning (pdf) Indeholder grundlaget for lønberegningen pr lønkørsel. 20191203
SLS_Personale_kube (pdf) Indeholder oplysninger om antallet af personer og ansættelsesforhold. 20191203
SLS_Skatteoplysninger (pdf) Indeholder samtlige skatteoplysninger pr. lønkørsel, som fx A-indkomst indeværende år, A-indkomst sidste år osv. 20191203
Personale_kube Indeholder både oplysninger fra SLS (Statens Lønløsning) og SHR (Statens HR). Kuben kan anvendes til at analysere antallet af medarbejdere/ansættelsesforhold over tid, samt på bestemte datoer. 20191203

 

Økonomi 

Indeholder anlægsoplysninger, fx stamdata på anlægget samt bevægelser i form af anskaffelser, afskrivning, salg mv.

Navn Beskrivelse Aktuel version i LDV 3.0
Afstemning (pdf) Indeholder posteringer fra Statens Lønsystem, RejsUd og Navision Stat, som gør det muligt at afstemme de transaktioner der sendes fra Statens Lønsystem (SLS) og RejsUd til Navision Stat. 20171212
NS_Anlæg (pdf) Indeholder anlægsoplysninger, fx stamdata på anlægget samt bevægelser i form af anskaffelser, afskrivning, salg mv. 20181206
NS_LønOgOmkostFordeling (pdf) Benyttes til at udføre analyser og rapportere på den fulde økonomi efter lønfordeling eller løn- og omkostningsfordeling. 20181206
NS_Indkøb (pdf) Indeholder de indkøb der er foretaget, data findes helt ned på posteringsniveau. 20181206
NS_Opfølgning (pdf) Indeholder budgetter, forbrug og disponeringer. 20181206
NS_Postering (pdf) Indeholder finansposter og kan anvendes som daglig opfølgning samt sporing af af posteringer. Data findes helt ned på posteringsniveau. 20181206
NS_Ressource (pdf) Indeholder medarbejdernes faktiske tids- og lønforbrug. 20181206
NS_Sag (pdf)

Indeholder oplysninger om de sager som der findes i Navisions sagsmodul. Derudover er der påsat sagsmærker på sagerne og alle planlægnings- og sagsposter.

20181206
NS_Salg (pdf) Indeholder de salg der er foretaget, data findes helt ned på posteringsniveau, samt oplysninger om debitorer. 20181206
NS_Udgiftsfordeling (pdf) Indeholder de fordelte omkostninger. Fordeling af omkostninger kan være fordeling af lønomkostninger og/eller fordeling af fællesomkostninger. 20181206

 

Indkøbs- og Compliance analyser

Navn Beskrivelse Aktuel version i LDV 3.0
IndFak (pdf)

Indeholder oplysninger om indkøb i Statens Fælles Indkøbssystem (IndFak2). Data findes helt ned på faktura- og konteringslinjeniveau.

20190107

 

Rejseadministration

Navn Beskrivelse Aktuel version i LDV 3.0
RejsUd (pdf) Indeholder oplysninger om godkendte rejser fra RejsUd. Data findes helt ned på posteringsniveau. 20190107

Tjek, hvilken version af en kube du benytter ved at højreklikke på pivottabellen og vælge "Flere handlinger". Hvis kubeversionsnummeret ikke matcher det aktuelle (seneste) versionsnummer bør du kontakte jeres it-afdeling. Hvis I er driftet hos KMD eller SIT kan du rette henvendelse til systemsupporten.

 

      

Tips til at tjekke hvilken version af kube du benytter

Du kan tjekke hvilken version af en kube du benytter ved at højreklikke på pivottabellen og vælge "Flere handlinger".

  • Hvis kubeversionsnummeret ikke matcher det aktuelle (seneste) versionsnummer bør du kontakte jeres It-afdeling.
  • Hvis I er driftet hos KMD eller SIT kan du rette henvendelse til systemsupporten.