Installation og drift af Statens Budgetsystem

Her er seneste information om opdateringer, systemarbejde og nyheder om Statens Budgetsystem målrettet lokale administratorer, teknikere og brugere af systemet.

Opdateringer og nyheder

Vi frigiver i faste kadencer nye releases til Statens Budgetsystem. Da SBS er et standardsystem bliver nye releases automatisk tilgængelige for alle brugere på samme tid. Du kan se tidspunkter og læse mere om releases i tabellen nedenfor.

Bemærk, at der i løbet af året kan ske omprioriteringer og ændringer i de enkelte releases.

Kommende releases annonceres via vores nyhedsbreve ”Aktuelt fra Statens Budgetsystem”, som du kan tilmelde dig her.

I forbindelse med releases opdateres de eksisterende vejledninger. Du kan i vejledningerne se, hvad der er nyt i forhold til seneste version.

Gå til SBS brugervejledninger

Frigivne og planlagte SBS releases

Release Release datoDokument Fokus 
R2021.01 29. januar Releasenote 2021.01  Ny mulighed for at budgettere på sager og sagsopgaver overført fra Navision Stat
R2021.02 26. februar Releasenote 2021.02 Performanceforbedringer til institutionsbudgettet (inputskemaerne), alias rapportering og opdatering af SBS (plug-in)
R2021.04 30. april Se releasenote 2021.02 Nye inputskemaer og understøttelse af institutionernes bidrag til finanslovsforslag for aflevering til SB
R2021.06 25. juni Releasenote 2021.06 Videreudvikling af modulet til løn- og omkostningsfordeling, fx mulighed for fordeling på mere end én dimension
R2021.07 18. juli Afventer release Opdatering af SBS grundpakken (BPC)
R2021.08 27. august Releasenote 2021.08 Nyt koncept for udgiftsopfølgninger
R2021.09 30. september Afventer release Alias i SBS sag tilrettes, så alias kun består af dimensionerne sag og sagsopgave. Mulighed for i SBS sag at budgettere på dimensioner udover dem der indgår i alias
R2021.10 29. oktober Afventer release Funktionalitet i SBS, der understøtter anvendelsen af alias-segmenter i SLS.  Performanceforbedringer i løn- og anlægsmodulerne

Release Release datoDokument Fokus 
R2020.02 10. februar Releasenote R2020.02 Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet
R2020.03 23. marts

Releasenote R2020.03

Releasenote R2020.03 - tillæg 

Ændret funktionalitet i lønmodul og forbedringer til koncernbudgettet
Ny rapport til anlægsbudgettet
R2020.06 26. juni Releasenote R2020.06 Ny funktionalitet til dispositionsbudget og forbedringer til lønmodul 
R2020.09  2. oktober Releasenote R2020.09 Forbedringer til lønmodul og anlægsmodul
R2020.12

18. december

Releasenote R2020.12 Omkostningsfordeling af regnskabsposter

Release Release dato  Dokument Fokus
 R2019.09 16. december Releasenote 2019.09      Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet

Planlagt systemarbejde

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.

DatoTidsrum
Fredag den 17. september 2021 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 22. september 2021 Kl. 19.00-22.00
Onsdag den 27. oktober 2021 Kl. 19.00-22.00
Fredag den 29. oktober 2021 Kl. 20.00-00.00
Fredag den 19. november 2021 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 24. november 2021 Kl. 19.00-22.00
Onsdag den 15. december 2021 Kl. 19.00-22.00
Fredag den 17. december 2021 Kl. 20.00-00.00

I enkelte situationer kan der være behov for ekstraordinært at foretage systemopdateringer og lukke for adgangen. Her vil du altid få besked via Økonomistyrelsens side for driftsstatus.

Gå til driftsstatus

Periode uden planlagt systemarbejde 2021

Der er fastsat perioder, hvor der ikke afvikles systemarbejde. Perioderne er lagt for at undgå nedetid i perioder, hvor der normalt arbejdes med udgiftsopfølgninger. I disse perioder vil alle supportsager blive behandlet med højeste prioritet for at understøtte økonomifunktionernes arbejde bedst muligt.

Du kan i skemaet her se perioder uden planlagt systemarbejde i 2021.

Periode 
5. - 7. oktober 2021
20. - 22. oktober 2021
20. - 31. december 2021