Installation og drift af Statens Budgetsystem

Her er seneste information om opdateringer, systemarbejde og nyheder om Statens Budgetsystem målrettet lokale administratorer, teknikere og brugere af systemet.

Opdateringer og nyheder

Vi frigiver i faste kadencer nye releases til Statens Budgetsystem. Da SBS er et standardsystem bliver nye releases automatisk tilgængelige for alle brugere på samme tid. Du kan se tidspunkter og læse mere om releases i tabellen nedenfor.

Bemærk, at der i løbet af året kan ske omprioriteringer og ændringer i de enkelte releases.

Kommende releases annonceres via vores nyhedsbreve ”Aktuelt fra Statens Budgetsystem”, som du kan tilmelde dig her.

I forbindelse med releases opdateres de eksisterende vejledninger. Du kan i vejledningerne se, hvad der er nyt i forhold til seneste version.

Gå til SBS brugervejledninger

Frigivne og planlagte SBS releases

Release Release datoDokument Fokus 
R2021.01 29. januar Releasenote 2021.01  Ny mulighed for at budgettere på sager og sagsopgaver overført fra Navision Stat
R2021.02 26. februar Releasenote 2021.02 Performanceforbedringer til institutionsbudgettet (inputskemaerne), alias rapportering og opdatering af SBS (plug-in)
R2021.04 30. april Afventer release Understøttelse af institutionernes bidrag til finanslovsforslag for aflevering til SB
R2021.05 28. maj Afventer release Performanceforbedringer til anlægsmodulet og opdatering af SBS grundpakken (BPC)
R2021.06 25. juni Afventer release Performanceforbedringer til lønmodulet og videreudvikling af løn- og omkostningsmodulet fx. via flere fordelingsnøgler for både forbrug og budget
R2021.08 27. august Afventer release Nyt koncept for udgiftsopfølgninger
R2021.10 29. oktober Afventer release Prioriterede institutionsspecifikke brugerønsker for generisk implementering
R2021.12 10. december Afventer release Optimering af brugervenlighed bl.a. afledt af brugerønsker

Release Release datoDokument Fokus 
R2020.02 10. februar Releasenote R2020.02 Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet
R2020.03 23. marts

Releasenote R2020.03

Releasenote R2020.03 - tillæg 

Ændret funktionalitet i lønmodul og forbedringer til koncernbudgettet
Ny rapport til anlægsbudgettet
R2020.06 26. juni Releasenote R2020.06 Ny funktionalitet til dispositionsbudget og forbedringer til lønmodul 
R2020.09  2. oktober Releasenote R2020.09 Forbedringer til lønmodul og anlægsmodul
R2020.12

18. december

Releasenote R2020.12 Omkostningsfordeling af regnskabsposter

Release Release dato  Dokument Fokus
 R2019.09 16. december Releasenote 2019.09      Ændret funktionalitet i anlægsmodulet og forbedringer til institutionsbudgettet

Planlagt systemarbejde

For at sikre at SBS fungerer optimalt, foretager vi jævnligt systemarbejde i SBS efter en fastlagt plan. Alle planlagte systemarbejder afvikles om aftenen for at forstyrre det løbende arbejde mindst muligt.
 

DatoTidsrum
Onsdag den 28. april 2021 Kl. 21.00-00.00
Torsdag den 29. april 2021 Kl. 20.00-00.00
Fredag den 21. maj 2021 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 26. maj 2021 Kl. 21.00-00.00
Fredag den 18. juni 2021 Kl. 20.00-00.00
Onsdag den 23. juni 2021 Kl. 21.00-00.00

I enkelte situationer kan der være behov for ekstraordinært at foretage systemopdateringer og lukke for adgangen. Her vil du altid få besked via Økonomistyrelsens side for driftstatus.

Gå til driftsstatus

Periode uden planlagt systemarbejde 2021

Der er fastsat perioder, hvor der ikke afvikles systemarbejde. Perioderne er lagt for at undgå nedetid i perioder, hvor der normalt arbejdes med udgiftsopfølgninger. I disse perioder vil alle supportsager blive behandlet med højeste prioritet for at understøtte økonomifunktionernes arbejde bedst muligt.

Du kan i skemaet her se perioder uden planlagt systemarbejde i 2021.

Periode 
6. - 8. april 2021
21. - 23. april 2021
4. - 6. august 2021
20. - 24. august 2021
5. - 7. oktober 2021
20. - 22. oktober 2021
20. - 31. december 2021