Implementering af Statens Budgetsystem

Statens Budgetsystem er i løbet af 2018 og 2019 blevet taget i brug i næsten 70 statslige institutioner. Implementeringsforløbet fortsætter frem til udgangen af 2020.

Implementeringen af SBS sker i bølger, hvor institutionerne i et ministerområde så vidt muligt implementeres i samme bølge. I 2018 blev systemet implementeret i 17 pilotinstitutioner, og i 2019 er det blevet implementeret i yderligere 52 institutioner. I løbet af 2020 forventes alle resterende knap 60 institutioner at have taget systemet i brug.

Implementeringsforløbet i en institution varer 5-7 måneder. Forløbet kickstartes på et opstartsmøde med deltagelse af institutionens øverste ledelse, og følges op af et informationsmøde for de nøglepersoner, der skal gennemføre implementeringen i institutionen. Forløbet afsluttes med en udgiftsopfølgning, som skal foretages i SBS.