Brugervejledninger til Statens Budgetsystem

På denne side kan du finde vejledninger til Statens Budgetsystem

Til Statens Budgetsystem findes der to typer af vejledninger:

  1. Brugervejledninger, der kort beskriver de enkelte procestrin i en konkret budgetopgave, afhængig af brugerens rolle i Statens Budgetsystem. Antallet af brugervejledninger udvides løbende.
  2. Systemmanualer, der beskriver al funktionalitet i Statens Budgetsystem

Herudover vil du på denne side finde værktøjer, som knytter sig til brugen af SBS. 

Vejledningerne opdateres løbende, efterhånden som funktionaliteten i Statens Budgetsystem opdateres.

Læs mere om, hvordan du får adgang til systemet og vejledning til at logge på første gang på siden Adgang til Statens Budgetsystem.

Brugervejledninger

Anlæg

Anlægsbudgettering i SBS: Vejledning i anlægsbudgettering for anlægsspecialisten (pdf)

Anlægsbudgettering i SBS: Grundlæggende vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige (pdf)

Anlægsbudgettering i SBS: Udvidet vejledning i anlægsbudgettering for den budgetansvarlige (pdf)

Budgetopfølgning

Budgetopfølgning i SBS: Vejledning i budgetopfølgning for den budgetansvarlige (pdf)

Budgetopfølgning i SBS: Vejledning i budgetopfølgning for økonomifunktionen (pdf)

Løn

Lønkapacitet i SBS: Vejledning i lønbudgettering for lønspecialisten (pdf)  

Lønfordeling i SBS: Vejledning i fordeling af lønkapacitetsbudget med budgetressource (pdf)  

Lønfordeling i SBS: Vejledning i fordeling af lønbudget uden budgetressource (pdf)  

Lønfordeling i SBS: Vejledning i kostprisfordeling med budgetressource (pdf)  

Lønfordeling i SBS: Vejledning i kostprisfordeling uden budgetressource (pdf) 

Omkostningsfordeling

Omkostningsfordeling af indirekte omkostninger - cyklus 1 og 2 (pdf) 

Omkostningsfordeling af generelle fællesomkostninger - cyklus 3 (pdf) 

Udgiftsopfølgning

Udgiftsopfølgning i SBS for departementer: Vejledning i udarbejdelse af udgiftsopfølgning for et ministeransvarsområde (pdf)

Udgiftsopfølgning i SBS for institutioner: Vejledning i udarbejdelse af bidrag til udgiftsopfølgning for institutioner (pdf)

Udgiftsopfølgning i SBS og rapporter: Vejledning i brug af rapporter til understøttelse af udgiftsopfølgning for institutioner og departementer (pdf)

Rapporter

Rapportprocesflow i SBS: Vejledning til opsætning og vedligehold af rapportprocesflow i SBS (pdf)

Andre

Lokal processtyring i SBS: Vejledning i opsætning af procesflows, procesforekomster, brugervedligehold mv. for økonomifunktionen (pdf)

Tilføj skema til processkabelon (pdf)

Systemmanualer

Systemmanual - Generel funktionalitet (pdf)

Systemmanual - Grundbudget (pdf)

Systemmanual - Udgiftsopfølgning (pdf)

Systemmanual - Lokal systemadministrator (pdf)

Systemmanual - Anlæg (pdf)

Værktøjer

Værktøj - Overblik over excelark i SBS (xls)

Værktøj - Indlæsning af afvigelsesforklaringer fra SBS (xlsm)

Instruks - Forretningsgange for brugeradministration (pdf)