Brugervejledninger til Statens Benchmarkdatabase

Vejledningerne til Statens Benchmarkdatabase indeholder definitioner på og uddybende forklaringer om KPI'erne, samt hjælp til at bruge systemet.

Vejledninger og hjælp til Benchmarkdatabasen

Der findes tre vejledninger til arbejdet med Statens Benchmarkdatabase:

  • En guide til nøgletallene i Statens Benchmarkdatabase 
  • En teknisk vejledning til tværstatslig benchmarking om datakilder og opgørelsesmetoden for den enkelte KPI
  • En kvikguide til tidsserier, som hjælper dig med at opsætte KPI'er over tid

Find vejledningerne i Statens Benchmarkdatabase

Økonomistyrelsen modtager gerne kommentarer til KPI'erne og vejledningerne via systemsupporten.

Har du brug for hjælp eller har du forslag til forbedringer af Benchmarkdatabasen, så skriv til Systemsupporten

Sådan får du adgang til Statens Benchmarkdatabase

For at få adgang til Statens Benchmarkdatabase skal du oprettes som bruger af systemet.

Læs mere om brugeradministration i Benchmarkdatabasen