Løn- og omkostningsfordeling skaber gennemsigtighed

Løn- og omkostningsfordeling er med til at sikre gennemsigtighed i de statslige institutioners ressourceanvendelse, så de kan foretage prioriteringer på et oplyst grundlag.

Hvad er løn- og omkostningsfordeling?

Løn- og omkostningsfordeling er en metode til at fordele de samlede omkostninger ud på din institution, dit kontor eller din afdelings faglige aktiviteter således, at du kender enhedsomkostningen for en opgave. Med den viden kan du sikre, at ressourcerne bliver anvendt der, hvor de skaber mest værdi.

Nedenstående figur viser de naturlige fordelingstrin i en løn- og omkostningsfordelingsmodel:

Figuren viser de naturlige fordelingstrin i en løn- og omkostningsfordelingsmodel: Direkte driftsomkostninger, fordeling af lønomkostninger, fordeling af indirekte omkostninger, fordeling af generelle fællesomkostninger og total omkostninger

Løn- og omkostningsfordelingsværktøj

Økonomistyrelsen har udviklet et værktøj til løn- og omkostningsfordeling i LDV. Forudsætningen, for at du kan bruge værktøjet, er, at du tids- og økonomiregistrerer på sammenfaldende aktiviteter eller aliasser, samt at disse kan indlæses i ressourcefordelingskuben i Navision.

Læs mere om hvordan du tids- og økonomiregistrerer på sammenfaldende aktiviteter og aliasser

Læs mere om løn- og omkostningsfordeling

Læs den tekniske vejledning til løn- og omkostningsfordeling

Der fremgår resumeer af publikationerne på siden Publikationer, vejledninger og værktøjer.