Hvilken rådgivning kan jeg få om enkel og værdiskabende styring og ledelse?

Visionen for enkel og værdiskabende styring og ledelse indeholder mange elementer og kan give anledning til en række overvejelser og drøftelser.

Økonomistyrelsen er sat i verden for at understøtte offentlige institutionerne i jeres styring. Derfor yder vi gerne rådgivning og sparring om:

  • Mål- og resultatstyring
  • Driftsstyring
  • Ledelsesinformation og registreringsrammer
  • Sammenhængende økonomistyring, generelle fællesomkostninger og god budgettering
  • Tillids- og resultatorienteret kultur 

Har I brug for sparring og rådgivning om, hvordan I opstarter en proces eller hvordan I arbejder med videreudvikling af jeres styringsmodel eller delelementer heraf, er I velkomne til at kontakte os på for en nærmere dialog. I er ligeledes velkomne til at tage kontakt til en af vores fagspecialister.  Hvis du er en statslig styrelse kan du også tage fat på din kontaktperson. Du finder et overblikket over både fagspecialister og kontaktpersonerne her.

 

Sparring og rådgivningsydelser

Nedenfor ses eksempler på nogle af de rådgivningsydelser, som vi konkret tilbyder:

Er du i tvivl om, hvorvidt jeres styringsmodel er tilstrækkelig enkel og værdiskabende, eller hvordan den eventuelt kan forbedres? Vi tilbyder at afholde en sparringssession med jer med henblik på drøftelse af, hvad der gør en styring enkel og værdiskabende. Undervejs i sessionen vil vi komme med vores refleksioner om jeres styringsmodel og præsentere forskellige vurderingsrammer og værktøjer, samt indgå i en dialog omkring, hvordan vi evt. kan bistå jer efterfølgende.

Det at være bekendt med egne styringsbehov og risici er basis for at kunne fastlægge en enkelt og værdiskabende styringsmodel. Vi tilbyder, at afholde en workshop på 2-4 timer med henblik på - sammen med jer - at afdække jeres styringsbehov. Samtidig viderebringer vi en metodisk tilgang til, hvordan bevidstheden vedligeholdes.

Hvis du skal i gang med at se på dine registreringsrammer, tilbyder vi starthjælp, hvor vi giver feedback på jeres registreringsrammer med henblik på at sikre en sammenhængende datastruktur. Tilbuddet er både for jer, der påtænker at redesigne jeres registreringsrammer, og jer, der vil give registreringsrammerne et eftersyn.

Vi tilbyder sparring om, hvordan du finder frem til det styringskritiske indhold, hvordan det kan sættes op samt om, hvilke data du kan finde i de fællesstatslige systemer.

Vi tilbyder en workshop på 2 timer, hvor vi - sammen med jer - vil finde frem til at definere den rette aktivitet for opgaveløsningen, som kan skabe sammenhæng mellem faglig opgaveløsning og ressourceanvendelsen.

Er du I tvivl om, hvordan du designer din løn- og omkostningsfordelingsmodel, og hvordan du bedst bruger de administrative it-systemer hertil, tilbyder vi sparring herom.

Vi tilbyder sparring, hvor vi bidrager med vores tanker omkring jeres seneste mål- og resultatplan og eventuelt tilhørende styringsdokumenter. Sparringen kan også omhandle mål- og resultatstyring på tværs af ministerområdet.

Synes du, at det er svært at formulere mål, så de har fokus på de resultater I ønsker at skabe? Så tilbyder vi sparring om målformulering og proces med udgangspunkt i jeres  kerneopgaver og strategiske mål.

Vi tilbyder en introduktion til hvordan og på hvilke områder du kan sammenligne dig med lignende institutioner baseret på data fra benchmarkdatabasen.