Om Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring tilbyder kompetenceudvikling til medarbejdere i stabsfunktioner i departementer, statslige styrelser og institutioner, herunder selvejesektoren, fx universiteter og erhvervsuddannelser. Vi ønsker at understøtte den faglige udvikling og styrke opgaveløsningen, så den statslige styring bliver mere enkel og værdiskabende.

Hvorfor et Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring?

Visionen for Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring er at tilbyde anvendelsesorienteret og praksisnær kompetenceudvikling for medarbejdere i staten. Det er afgørende for os, at undervisningen er praksisnær, så vores kursister kan omsætte og anvende viden og værktøjer fra kurserne i deres dagligdag. Alle vores kurser har derfor fokus på læring både før, under og efter kurset.

Hvem er målgruppen for Akademiets kurser?

Kurser på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring er målrettet både den erfarne og mindre erfarne medarbejder. På nuværende tidspunkt er vores kurser primært målrettet medarbejdere i økonomifunktioner.