Kursus i risikostyring

Kurset klæder dig på til at kunne identificere, vurdere og følge op på risici, og at kunne drifte risikostyring i praksis.

Hvad indebærer kurset?

Kurset tager afsæt i i risikostyring introducerer centrale begreber, rammeværker og tilgange inden for risikostyring, fx COSO. 

Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer, vurderer, analyserer og prioriterer forskellige typer af risici. På kurset lærer du også, hvordan du kan tilrettelægge, implementere og vedligeholde risikostyringskoncepter og –processer i egen organisation, herunder hvordan risikostyring som styringsværktøj kan understøtte ledelsen.

Hvem er målgruppen for kurset?

Kurset i risikostyring er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx et direktionssekretariat, en økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed. Kurset er både for dig, der er ny i forhold til at arbejde med risikostyring, og dig der har begrænset praktisk og teoretisk erfaring med risikostyring.