Kursus i risikostyring

Kurset klæder dig på til at kunne arbejde med risikostyring i praksis.

Hvem er målgruppen for kurset?

Kurset i risikostyring er for dig, der arbejder i en stabsfunktion, fx et direktionssekretariat, en økonomifunktion mv., eller arbejder som generalist i en faglig enhed. Kurset er både for dig, der er ny i forhold til at arbejde med risikostyring, og dig der har begrænset praktisk og teoretisk erfaring med risikostyring. 

Hvad indebærer kurset?

Kurset i risikostyring introducerer centrale begreber, rammeværker og tilgange inden for risikostyring, herunder COSOs begrebsramme.

Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer, vurderer, analyserer og prioriterer forskellige typer af risici. Derudover indeholder kurset undervisning og øvelser i, hvordan risikostyringskoncepter og processer for risikostyring kan tilrettelægges, implementeres og vedligeholdes i egen organisation, samt hvordan risici rapporteres til ledelsen.

Kursus i risikostyring - opbygning og indhold

Billede viser opbygning og indhold i kurset i risikostyring

Se illustrationen her

Læringsmål for kurset

Når du har gennemført kurset vil du:
• Have kendskab til forskellige tilgange til arbejdet med risikostyring
• Kunne identificere forskellige typer risici
• Være i stand til at vurdere, analysere og prioritere forskellige typer af risici
• Vide hvordan man tilrettelægger og implementerer et risikostyringskoncept
   til håndtering af risici
• Kunne tilrettelægge og implementerer rapportering på risici til interessenter
• Kende til systemmæssige understøttelse af rapportering på risici
• Kunne følge op på risici og drifte risikostyring i en organisation, herunder
   vide hvordan du faciliterer og understøtter ledelsen vha. risikostyring

Kursets læringsform

Uddannelsen består af holdundervisning med fysisk fremmøde, hvor der vil være en blanding af oplæg, dialog, gruppediskussioner og –øvelser. Kursets 1. og 2. kursusdag ligger i forlængelse af hinanden og afvikles som internat med overnatning. 3. kursusdag finder sted 2-3 uger senere. Du modtager et kursusbevis, når uddannelsen er gennemført.

Herunder kan du folde læringsmålene ud for hvert enkelt kursusdag:

 

Indhold på kursus i risikostyring

Læs mere om indholdet og læringsmålene for de tre dage her

Introduktion til risikostyring, herunder tilgange og centrale begreber, samt forskellige typer af risici. Identifikation, analyse og vurdering af risici. Risikokultur og organisatorisk forankring af risikostyring.

Aftenunderholdning: Kreativt spil med fokus på risikostyring, samt netværk og socialt samvær mellem kursisterne

Læringsmål for dag 1:

• Introducere formålet og baggrunden for risikostyring samt de centrale standarder og princippet indenfor risikostyring
• Forståelse af elementerne i et risikostyringsrammeværk
• Forståelse af risikokultur og vigtigheden af at skabe forankring i organisationen
• Kendskab til og færdigheder i at formulere risici og årsagsvirkningskæder
• Kendskab til de fire risikotyper
• Forståelse af og erfaring med at identificere og vurdere risici

Design og vurdering af tiltag til håndtering af risici, samt system- og dataunderstøttelse og rapportering af risikostyring, herunder systemmæssig understøttelse. Simuleringsøvelse (spil) til identificering, vurdering, håndtering mv. af risici.

Læringsmål for dag 2:

• Introduktion til konceptet risikoappetit og metoder til at prioritere risici
• Introduktion til de fore risikohåndteringsstrategier (accepter, undgå, overfør, reducer)
• Kendskab til og færdigheder i at udvælge og designe håndteringstiltag og kontroller
• Erfaring i at håndtere typiske dilemmaer, man kan stå i som risikokoordinator
• Introduktion til formålet med brug af risikotaksonomier
• Kendskab til måder at systemunderstøtte risikostyringsprocessen på

Praktisk design og udarbejdelse af rapportering på risici. Opfølgning på risici, roller og ansvar, samt implementering af risikostyring i en organisation. Løbende drift af risikostyring, herunder overvågning af organisationens kontrolmiljø, risici og håndtering af risikohændelser.

Læringsmål for dag 3:

• Introduktion til god praksis i risikorapportering
• Styrke jeres viden om drift af risikostyring, herunder roller og ansvar, overvågning af risici og håndteringstiltag
• Give jer værktøjer til hurtigt at skabe værdi af risikostyring i organisationen
• Styrke jeres forståelse af udfordringer ved implementering af risikostyring
• Reflektere over jeres udbytte af kurset og muligheder for at anvende det i praksis