Kursus i intern finansiel kontrol

Kurset klæder dig på til at designe og vedligeholde et effektivt finansielt kontrolmiljø, og at kunne udføre og rapportere på finansielle kontroller.

Hvad indebærer kurset?

Kurset tager afsæt i de statslige regler og vejledninger til intern finansiel kontrol, herunder principper om funktionsadskillelse og rolle- og ansvarsplacering i forold til de tre forsvarslinjer.

Kurset er praksisnært og fokuserer på, hvordan du identificerer og vurderer finansielle risici, og hvordan du kan tilrettelægge, implementere og vedligeholde kontrolsystemer og –processer, der skal imødegå dem. Derudover bliver du præsenteret for metoder og værktøjer til praktisk udførelse af finansielle kontroller og rapportering heraf.

Hvem er målgruppen for kurset?

Kurset i intern finansiel kontrol er for dig, der arbejder i en økonomifunktion og har brug for en dybere viden om intern finansiel kontrol. Du har typisk et par års erfaring fra en økonomifunktion og har kendskab til grundlæggende controlling, enten som regnskabsmedarbejder eller som økonomipartner.