Kurser på vej

Nye kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol 

Fra efteråret 2021 udbyder Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring to nye 3-dages kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol. 

Kursus i risikostyring

Kurset i risikostyring vil introducere centrale rammeværker for risikostyring og berøre emner som metoder til identificering og vurdering af risici, strategier til risikohåndtering, samt metoder til logning og rapportering af risici. Kurset vil desuden fokusere på tilrettelæggelse og drift af risikostyring.

Målgruppen for kurset er medarbejdere i stabs- og økonomifunktioner eller generalister i faglige enheder, der skal i gang med at arbejde med risikostyring i egen organisation eller som har begrænset praktisk og teoretisk erfaring hermed, og har brug for specialiseret viden om risikostyring.

Kursus i intern finansiel kontrol

Kurset i intern finansiel kontrol vil berøre emner som controllerens rolle, statens vejledninger i intern finansiel kontrol, funktionsadskillelse og understøttelsen i de fællesstatslige it-systemer. Kurset vil desuden fokusere på tilrettelæggelse, design og implementering af kontrolsystemer og –processer, samt udførelse af interne finansielle kontroller.

Målgruppen for kurset er medarbejdere i økonomifunktioner, som har et par års erfaring med controlling eller andre opgaver i en økonomifunktion, og har brug for specialiseret viden om intern finansiel kontrol.