Kurser på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring tilbyder praksisnær kompetenceudvikling til de statslige stabsfunktioner.

Vi tilbyder bl.a. en grunduddannelse i økonomistyring for medarbejdere i økonomifunktioner, som har behov for at opbygge grundlæggende kompetencer inden for statslig økonomistyring. Derudover tilbyder vi også kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol, som er målrettet mere erfarne medarbejdere. Akademiet blev lanceret i foråret 2021 og vil løbende blive udvidet med forskellige kompetenceudviklingstilbud.

Læs mere om grunduddannelse i økonomistyring