Kurser på Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring

Akademi for Enkel og Værdiskabende Styring tilbyder praksisnær kompetenceudvikling til de statslige stabsfunktioner.

Vi tilbyder en grunduddannelse i økonomistyring for medarbejdere i økonomifunktioner, som har behov for at opbygge grundlæggende kompetencer inden for statslig økonomistyring. Derudover tilbyder vi kurser i risikostyring og intern finansiel kontrol, som er målrettet mere erfarne medarbejdere. 

Akademiet blev lanceret i foråret 2021 og vil løbende blive udvidet med forskellige kompetenceudviklingstilbud.