Erfaringer med overførselsadgang

Offentlige institutioner har frihed til at fastsætte lokale retningslinjer for at overføre mer- eller mindreforbrug fra et budgetår til det næste, så længe de samlet set holder sig inden for rammerne af de aftalte udgifts-, service- og anlægslofter.

Kommunerne anvender i høj grad mulighederne for lokalt at overføre mer- eller mindreforbrug fra et budgetår til det næste. I en undersøgelse fra 2016 af kommunernes økonomistyring fremgår det, at 94% af kommunerne anvender fri overførselsadgang eller overførselsadgang inden for en maksimal grænse fra et budgetår til det følgende budgetår for decentrale enheder (se også nedenstående figur).

Hvilken hovedregel gælder for overførsel af mer- og mindreforbrug for de decentrale enheder i din kommune?

Figuren illustrerer hvilken hovedregel der gælder for overførsel af mer- og mindreforbrug for de decentrale enheder i kommuner fra undersøgelsen: "Kommunernes økonomistyring 2016" Der skelnes mellem fri overførselsadgang mellem budgetår, overførselsadgang med maksimumbeløb og andet.

Kilde: Figur 3.6 i rapporten ", se rapporten her

Danske sygehuse anvender i lidt mindre omfang end kommunerne overførselsadgang fra budgetår til budgetår. I en undersøgelse fra 2017 angiver 55% af de danske sygehuse, at de har fri overførselsadgang eller overførselsadgang med begrænsning ift. de decentrale enheder. 42% har ikke overførselsadgang ift. de decentrale enheder (se nærmere i nedenstående figur).

Billedet viser fordelingen for hovedregel for overførselsafgang for de decentrale enheder på danske sygehuse

Kilde: Figur 8 i rapporten ”Økonomistyring på sygehusene”, 2017, se rapporten her