Erfaringer om enkel og værdiskabende styring og ledelse i kommuner og regioner

""

I den offentlige sektor skabes hver dag erfaringer med at organisere og tilrettelægge offentlige institutioner og indsatser, så institutionerne bedst muligt kan levere de tilbud og serviceydelser til borgere, brugere og virksomheder, som de er sat i verden for at levere.

Økonomistyrelsen deltager i et partnerskab med kommuner og regioner om videreudvikling af god styring. I partnerskaberne udvikles inspirationsmateriale om en lang række emner, fx om styring af det specialiserede børne- og ungeområde i kommuner eller om vagtplanlægning på sygehuse.

Se mere om inspirationsmateriale til kommunerne her 

Se mere om inspirationsmateriale til sygehuse her