Strategisk styring

Strategisk styring er med til at sikre, at de offentlige institutioner er effektive og leverer resultater til gavn for borgere og virksomheder. I staten udmøntes den strategiske styring blandt andet i mål- og resultatplaner.

Hvad er strategisk styring?

Strategisk styring handler om, at ledelsen fastsætter retningen for de strategisk vigtigste opgaver og skaber sammenhæng mellem politiske målsætninger og effektiv opgavevaretagelse. God strategisk styring er et kontinuerligt ledelsesarbejde, hvor I som institution løbende forbedrer og tilpasser styringen, så I kan levere de ønskede resultater.


God strategisk styring kræver fokus på kerneopgaven. Det er vigtigt, at offentlige institutioner har øje for og inddrager både kerneinteressenter i samfundet og ledere og medarbejdere i institutionen i udviklingen af strategien. Når strategien eksekveres er det afgørende, at der er klar retning og opfølgning på arbejdet. Det er samtidig vigtigt, at udvikling af driftsmodellen i institutionen, fx digitalisering og forbedring af kontakten til borgere og brugere, har høj prioritet i strategiarbejdet.

Fokusområder i strategiudvikling i offentlige institutioner

Figuren illustrerer fokusområder i strategiudvikling i offentlige insitutioner, hvor kerneopgave, inddragelse, eksekvering og drift fremhæves.

Den strategiske styring skal være enkel

Den strategiske styring må ikke føre til målmylder. Offentlige institutioner har generelt mange kilder til opgaver og retning. Dette kan føre til flere mål, og at visse mål kan overlappe hinanden.
I strategiarbejdet er det derfor vigtigt, at der er overblik over og tages højde for kilder til mål. Dette kan fx være egne strategier, fx IT-strategi, mål- og resultatplan mv., lovgivning og politiske aftaler.

Der kan løbende være behov for at gennemgå de mål, der er opstillet for en offentlig institution, med henblik på at sikre, at de klart understøtter den udvikling og retning, der ønskes, og ikke er overlappende.