Nyt krav om bæredygtige målsætninger

Regeringen ønsker at styrke den bæredygtige udvikling i styrelser og statslige institutioner som led i realiseringen af FN’s Verdensmål

Hvad handler kravet om bæredygtige mål om?

Fra 2023 skal alle styrelser og statsinstitutioner fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver.

• Alle styrelser og statsinstitutioner skal fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling fra 2023
• Ministerierne/institutionerne bestemmer selv, hvilke(t) mål de vil arbejde med
• Ministerierne/institutionerne vælger selv, hvordan de vil implementere bæredygtige mål i deres arbejde
• Målene skal understøtte realiseringen af FN’s Verdensmål
• Opfyldelse af kravet skal dokumenteres i et offentligt tilgængeligt format, der er op til den enkelte institution. Det kan fx være i en strategi, mål- og resultatplan, rammeaftale eller lignende. 

Få hjælp til implementering

Økonomistyrelsen vil understøtte institutionernes arbejde med det nye krav med inspirationsmateriale med eksempler på bæredygtige målsætninger, rådgivning mv.

Inspirationsmaterialet vil rumme cases fra styrelser og statsinstitutioner, der i dag arbejder med bæredygtige målsætninger og FN’s Verdensmål. Inspirationsmaterialet vil vise eksempler på konkrete bæredygtige målsætninger, give gode råd til processen for implementeringen af bæredygtige målsætninger, organisatorisk forankring, rapportering mv.

Inspirationsmaterialet udgives primo september og vil blive fulgt op af informationsarrangementer/gå- hjem-møder, formidling på netværksmøder, i nyhedsbreve og lignende.

Proces for implementering i 2022-2023

Maj-juni:
• Finansministeren har sendt et brev, d. 16. maj, til ministrene om politisk krav om bæredygtige målsætninger fra 2023.
Ønsker du at få brevet, kan du spørge i dit departement eller få det ved henvendelse til Økonomistyrelsen (se under kontakt)
• Økonomistyrelsen orientere om krav i netværk for styring, i nyhedsbreve, pr. mail til økonomi- og administrationschefer mv.

September-oktober:
• Udgivelse af inspirationsmateriale om implementering af krav om bæredygtige målsætninger
• Afvikling af informationsarrangementer/gå- hjem-møder
• Løbende rådgivning om implementering af bæredygtige målsætninger.
• Oplæg og information om implementering af krav om bæredygtige målsætninger i forskellige netværk for styring.

2023:
• Kravet udmøntes i styrelser og statsinstitutioner

Denne side vil løbende blive opdateret med relevant materiale om bæredygtige målsætninger i staten, samt information om Økonomistyrelsens videre arbejde.