Kender du dine styringsbehov?

Første trin på rejsen mod enkel og værdiskabende styring og ledelse er overblik over ens styringsbehov.

Ved at kende de centrale styringsbehov er det muligt at sikre, at styringsmodellen i institutionen bliver enkel og bedst muligt understøtter værdiskabelsen. Et overblik over alle styringsbehov giver også mulighed for at vurdere, om I løbende følger op på de rigtige parametre i forretningen, så der hverken er for mange eller for få.

De givne målsætninger og rammevilkår for kerneopgaverne afføder en række styringsbehov, som skal understøttes af de rette styringsredskaber, for at styringen bliver så enkel og så værdiskabende som mulig. Arbejdet med styringsbehov kan med fordel gribes analytisk an gennem en kortlægning og analyse. 

Figuren viser en styringsmodel for enkel og værdiskabende styring og ledelse med udgangspunkt i kerneopgave, styringsbehov og styringsværktøj

Efter afdækning af styringsbehovene skal de relevante styringsredskaber udvikles. Det gælder bl.a. registreringsrammer og ledelsesinformation. Læs mere under hver enkelt af de elementer, der indgår i enkel og værdiskabende styring eller find inspirationsmateriale på siden "Publikationer, vejledninger og værktøjer".

 

Inspiration til kortlægning

Hent publikation: Kender du dines styringsbehov?

Resumé:

I publikationen adresseres hvordan man systematisk kan arbejde med at systemunderstøtte styringsbehovene i institutionen. I publikationen finder du råd og vejledning til, hvordan man kan designe en relevant registreringsramme som understøtter styringsbehovene.