Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Figuren illustrerer de fem elementer i enkel og værdiskabende styring og ledelse: Klar strategisk retning, effektiv drift, Datainformeret beslutningsstøtte, Sammenhængende økonomistyring og Tillids- og resultatorienteret kultur

Enkel og værdiskabende styring og ledelse er en helhedsorienteret styringstilgang, som giver et bud på, hvordan styringen af offentlige institutioner skaber mest mulig værdi for borgere, brugere og virksomheder

Gennem mere enkel og værdiskabende styring og ledelse i den offentlige sektor skal unødigt bureaukrati fjernes for at give mere tid til at levere velfærdsydelser til borgere og brugere. Enkel og værdiskabende styring og ledelse består af fem vigtige elementer i styringen af offentlige institutioner:

Klar strategisk retning

Effektiv drift

Datainformeret beslutningsstøtte

Sammenhængende økonomistyring

Tillids- og resultatorienteret kultur

Styringen bliver værdiskabende, når de fem elementer hænger sammen og understøtter hinanden. Det vil sige, at den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring sammen med en datainformeret beslutningsstøtte og rette kultur understøtter ledelsen i at bedrive den styring, der er nødvendig under de givne ressourcer og rammer. I denne publikation "Enkel og værdiskabende styring og ledelses for ledere" gives en kort introduktion til de fem dimensioner i enkelt og værdiskabende styring og ledelse.

De konkrete styringsbehov afhænger af institutionens kerneopgave og den kompleksitet, der omgiver institutionen. De skal derfor løbende tilpasses og drøftes i hver enkelt institution. I institutionerne kan man med fordel efterse, om den valgte styringsmodel er blevet for kompleks. Et første skridt på vejen, er at udpege sine centrale styringsbehov. Læs mere om, hvordan du afdækker dine styringsbehov her.

Brug vurderingsrammen til enkel og værdiskabende styring og ledelse

Ønsker I at gennemføre en lokal vurdering af, om jeres styringsmodel er enkel og værdiskabende, kan vurderingsrammen til enkel og værdiskabende styring anvendes. Vurderingsrammen består af en række udsagn med fokus på, hvorvidt de valgte styringsredskaber er enkle eller komplekse og om de understøtte værdiskabelsen. Ud fra udsagnene kan det fx i direktionen eller chefgruppen drøftes , hvor på skalaen institutionen vurderes at være, og hvad årsagerne hertil kan være.

 

Hent vurderingsrammen til enkel og værdiskabende styring og ledelses her

Resumé

I følgende publikation præsenteres et værktøj til en lokal, dialogbaseret refleksion over, om jeres styringsmodel er enkel og værdiskabende. Styringsmodellen skal altid tilpasses de lokale styringsbehov og risikovurderinger. Institutionens ledelse bør med jævne mellemrum efterse, om der er den rette balance mellem brugen af styringsredskaber og ledelse. Vurderingsrammen består af en række udsagn med fokus på hhv. enkelthed og værdiskabelse. Ud fra udsagnene kan fx direktionen eller chefgruppen drøfte, hvor på skalaen institutionen vurderes at være. Udsagnene skal ses som idealtyper til brug for refleksion.