Enkel og værdiskabende styring og ledelse

Figuren illustrerer de fem elementer i enkel og værdiskabende styring og ledelse: Klar strategisk retning, effektiv drift, Datainformeret beslutningsstøtte, Sammenhængende økonomistyring og Tillids- og resultatorienteret kultur

Enkel og værdiskabende styring og ledelse er en helhedsorienteret styringstilgang, som giver et bud på, hvordan styringen af offentlige institutioner skaber mest mulig værdi for borgere, brugere og virksomheder

Gennem mere enkel og værdiskabende styring og ledelse i den offentlige sektor skal unødigt bureaukrati fjernes for at give mere tid til at levere velfærdsydelser til borgere og brugere. Enkel og værdiskabende styring og ledelse består af fem vigtige elementer i styringen af offentlige institutioner:

Klar strategisk retning

Effektiv drift

Datainformeret beslutningsstøtte

Sammenhængende økonomistyring

Tillids- og resultatorienteret kultur

Styringen bliver værdiskabende, når de fem elementer hænger sammen og understøtter hinanden. Det vil sige, at den strategiske, faglige, økonomiske og personalemæssige styring sammen med en datainformeret beslutningsstøtte og rette kultur understøtter ledelsen i at bedrive den styring, der er nødvendig under de givne ressourcer og rammer. Du kan læse mere om sammenhængen mellem styring og ledelse her.

De konkrete styringsbehov afhænger af institutionens kerneopgave og den kompleksitet, der omgiver institutionen. De skal derfor løbende tilpasses og drøftes i hver enkelt institution. I institutionerne kan man med fordel efterse, om den valgte styringsmodel er blevet for kompleks. Et første skridt på vejen, er at udpege sine centrale styringsbehov. Læs mere om, hvordan du afdækker dine styringsbehov her.