Tavler til driftsstyring

Tavler er et driftsstyringsværktøj, der bidrager til at den daglige opgaveløsning bliver tilrettelagt, så medarbejdernes tid bruges mest hensigtsmæssig, og opgaverne bliver løst til tiden og med den rette kvalitet.

Hvad kan man bruge tavler til?

Tavlestyring er et værktøj, som kan bruges i den daglige driftsstyring til at opnå flere forskellige formål, herunder at: 

  • Skabe overblik over opgaver og ressourcer og prioritering
  • Vise fremdrift og status på mål
  • Synliggøre udfordringer
  • Pege på forbedringer og udviklingsmuligheder

En effektiv styring af driften er relevant for alle opgavetyper, uanset om man arbejder med projekter, policylignende opgaver eller produktionslignende aktivitet og fx udfører tilsyn, sagsbehandling, supportsager eller anden opgavetype med en stor volumen.

Hvordan bruger man tavler til driftsstyring?

Der ikke én rigtig måde at bruge tavlestyring på, men kan tilpasses, så det giver mening for lige netop dem, der bruger det.  Design, indhold og anvendelse af tavlerne ser forskelligt ud alt efter hvilken kerneopgave din institution eller enhed udfører.

 Tavlestyring udgøres ofte af en eller flere af de forskellige typer af tavler, der opfylder hver sit formål: 

""

Driftsstyringstavlen

Skaber synlighed om opgaverne og bruges til planlægning. Med overblik over opgaver og tilgængelige ressourcer kan der ske en klar og systematisk prioritering af opgaverne.

""

Målstyringstavlen

Skaber fokus på performance, målopfyldelse og resultater. Den giver overblik over de vigtigste mål og status på opfyldelse af målet.

""

Forbedringstavlen

Understøtter en systematisk drøftelse og prioritering af forslag til forbedringer i opgaveløsningen. Den sikrer fremdrift på forbedringerne og skaber fokus på at de fastholdes.