Årshjul skaber sammenhæng på tværs af administrative processer

"Visualisering af årshjul for enkel og værdiskabende styring"

Årshjulet for enkel og værdiskabende styring sammentænker strategi, økonomi og HR og tydeliggør de styringsmæssige gevinster, din institution kan opnå ved at tænke på tværs af de administrative processer.

Hvad er et årshjul for enkel og værdiskabende styring?

Mange statslige institutioner har ét årshjul for økonomi, ét for strategi og ét for HR. Men de fleste får ikke sammentænkt de administrative processer på tværs af de tre områder. Årshjulet for enkel og værdiskabende styring samler de administrative processer for økonomi, strategi og HR i ét årshjul.

Et sammentænkt årshjul tydeliggør de interne afhængigheder, der er (eller bør være) mellem de administrative processer henover året for strategi, økonomi og HR. Det handler fx om, at ledelsen bør foretage strategiske prioriteringer for året, inden budgetprocessen opstartes, så budgettet afspejler strategien.

Brug årshjulsværktøjet til at udarbejde din institutions årshjul

For at inspirere din institution til arbejdet med at udvikle et sammentænkt årshjul har Økonomistyrelsen lavet publikationen ’Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring’. Heri finder du også et excel-baseret årshjulsværktøj, som din institution kan bruge til at danne overblik over de administrative processer og aktiviteter, som et sammentænkt årshjul skal indeholde.

 

Hent publikationen "Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring" her

 

Hent årshjulværktøjet her

Resumé

Publikationen  "Inspiration til årshjul for enkel og værdiskabende styring" handler om anvendelsen af årshjul til at understøtte enkel og værdiskabende styring i statslige institutioner. Et sammentænkt årshjul tydeliggør de interne afhængigheder, der er (eller bør være) mellem de administrative processer for strategi, økonomi og HR. Årshjulet bidrager til sammenhængen mellem institutionens strategi, faglige aktiviteter og ressourceanvendelse. Publikationen skal inspirere administrative medarbejdere og ledere i statslige institutioner til at arbejde videre med et sammenhængende årshjul for de administrative processer.

Årshjulsværktøjet er excelbaseret og kan tilpasses jeres konkrete kontekst elller anvendes som inspiration