Standardrapporter til nem økonomistyring

""

Få hjælp til den daglige økonomistyring ved brug af standardrapporter fra Statens BI. Rapporterne er målrettet forskellige økonomistyringsbehov og er klar til brug eller kan tilpasses lokalt.

Bedre økonomistyring med løbende rapportering

Økonomistyrelsen har udviklet en række standardrapporter til økonomistyring, som kan være med til at skabe et solidt styringsgrundlag for ledere og økonomimedarbejdere. Rapporterne bygger på økonomidata fra jeres egen institution, som opdateres dagligt, og er tilgængelig for alle statslige og selvejende institutioner, der anvender Statens BI - LDV.

Rapporterne findes i tre forskellige ’pakker’, der er målrettet henholdsvis direktioner, fagchefer og økonomimedarbejderes styringsbehov. Alle rapporter har en forside med et dashboards, der samler nøgletallene i overskuelige grafer og tabeller samt en række underliggende sider, hvor de forskellige dimensioner i økonomistyringen uddybes.

Rapporterne er udviklet til brug for en enkel og værdiskabende styring og ledelse, og indeholder de vigtigste parametre til økonomistyring inden for:

  • Budgetopfølgning, herunder aktiviteter, projekter, delregnskab og FL-formål  
  • Fakturabehandling, herunder rettidig betaling og indkøbscompliance
  • Lønopfølgning, over-/merarbejde, refusion og lønlister pr. medarbejder

Sådan kommer du i gang med at bruge rapporterne

For at din institution kan komme i gang med at bruge rapporterne, skal følgende to forudsætninger være opfyldt:

  • I skal have opsat de rette dimensioner i ’Faste dimensioner-funktionaliteten’ i jeres LDV
  • I skal have Power BI Desktop installeret. Programmet er tilgængeligt via Statens It’s Serviceportal eller via Den Virtuelle It-arbejdsplads (NIA/VIA).

Rapporterne er klar til brug, når de er hentet fra Økonomistyrelsens hjemmeside via følgende link:

Standardrapporter til økonomistyring

Da de statslige institutioner har forskellige finansielle rammer, er det muligt at tilpasse standardrapporterne jeres lokale styringsbehov ved at tilføje eller fjerne forskellige elementer og parametre fra rapporterne. På samme måde kan logoer, farver mm. skiftes ud, så de får jeres institutions udtryk.

Hjælp til installation og tilpasning af rapporterne

Du kan finde vejledning til at sætte rapporterne op på Økonomistyrelsens hjemmeside. Her finder du bl.a. videovejledninger i opsætning af ’Faste dimensioner’ i LDV samt opsætning og upload af de nye standardrapporter til rapportportalen. Herudover kan du finde teknisk og indholdsmæssig dokumentation af rapporterne.