Ledelsesinformation skaber et solidt styringsgrundlag

""

Ledelsesinformation er med til at sikre, at ledere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, så de kan prioritere mellem opgaver og anvende ressourcerne, der hvor de skaber størst effekt.

Hvad er ledelsesinformation?

Topledere og chefer kan træffe bedre beslutninger og prioriteringer, når beslutningsprocesser understøttes af styringsrelevant og modtagerorienteret ledelsesinformation. Det bliver herigennem muligt at gennemføre korrigerende handlinger for bedre at opnå de strategiske mål.

Ledelsesinformation er den løbende rapportering om din institutions forhold og fremdrift, som muliggør, at ledelsen på alle niveauer kan træffe rettidige beslutninger på et oplyst grundlag. Ved at understøtte ledelsens opfølgning på strategi, økonomi, personalemæssige forhold og faglige aktiviteter bidrager ledelsesinformation til, at din institution kan levere effektivt på kerneopgaverne.

Vision for god ledelsesinformation

Figuren viser visionen for god ledelsesinformation, hvor strategi, faglige opgaver, økonomi, hr og kobles til rettidig, modtagerorienteret, forretningsrelevant ledelsesinformation, således beslutningstagere kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Kilde: Økonomistyrelsen, 2017

Sammenhængende ledelsesinformation

For at ledelsesinformationen kan give et helhedsorienteret billede af forretningen, skal den indeholde data om både økonomi, personale og faglige aktiviteter. Ledelsesinformation skal med andre ord være sammenhængende.

Sammenhængende ledelsesinformation forudsætter, at data fra forskellige kilder kan sammenstilles og herigennem skabe større værdi, end hvis de enkelte datasæt blev fremstillet hver for sig. Fundamentet for at kunne skabe sammenhængende ledelsesinformation findes i din institutions registreringsrammer.

Læs mere om hvordan du kan lave en sammenhængende registreringsramme

Målrettet ledelsesinformation

Ledelsesinformation kan ikke designes ud fra én formel. Forskellige modtagere og institutioner har behov for forskellige typer ledelsesinformation. Derfor er det vigtigt, at ledelsesinformationen er målrettet modtagerens styringsbehov, så den opleves som relevant.

Behovene ændres typisk over tid i takt med, at verden ændres, eller at institutionen udvikles. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at have fokus på at udvikle ledelsesinformationen.

Offentlige ledere bruger ledelsesinformation

Figuren viser en undersøgelse fra Ledelseskommissionen fra 2017 der viser, at offentlige ledere aktivt bruger ledelsesinformation som beslutningsgrundlag. Undersøgelsen viser fx, at 86 % af lederne træffer beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om personale.Kilde: Ledelseskommissionen, 2017

En undersøgelse fra Ledelseskommissionen fra 2017 viser, at offentlige ledere aktivt bruger ledelsesinformation som beslutningsgrundlag. Undersøgelsen viser fx, at 86 % af lederne træffer beslutninger på baggrund af ledelsesinformation om personale.