Benchmarking skaber læring på tværs af staten

Benchmarking er et redskab til at understøtte enkel og værdiskabende styring og ledelse i statslige institutioner.

Hvad er benchmarking?

Benchmarking er et redskab til at sammenligne enheder eller fagområder på relevante parametre. Der skelnes mellem intern og ekstern benchmarking.

Ved intern benchmarking sker sammenligningen inden for samme institution. Det kan fx være to afdelinger, som sammenligner sygefravær.

Ved ekstern benchmarking sker sammenligningen mellem institutionerne. Sammenligningen er første skridt i en proces, hvor sammenlignelige institutioner kan lære af hinandens gode løsninger.

Benchmarking giver grundlag for læring

Ved at sammenligne din institution med andre kan du identificere områder, hvor din institution kan forbedre sin praksis gennem ny viden om gode løsninger.

Benchmarking giver ikke i sig selv svarene på, hvordan en praksis kan forbedres, men benchmarking danner grundlag for at sætte fokus på og skabe dialog om institutionens praksis på en række områder som fx:

  • Organisering af ledelsesfunktioner
  • Fysiske rammer og indretning af arbejdspladsen
  • Kvalitet af institutionens budgetter og prognoser
  • Særlige fokusområder i personalestyringen som fx sygefravær
  • Løsningen af faglige opgaver

Statens Benchmarkdatabase samler en række forskellige nøgletal om de statslige institutioner og er et tilbud til institutionerne, som kan anvende databasen til læring af andre sammenlignelige institutioner.