Vil du høre mere om enkel og værdiskabende styring og ledelse?

''

Udviklingen af en enkel og værdiskabende styring og ledelse kræver fælles refleksion i den kontekst, hvor I indgår. Sådanne fælles refleksioner kan fx ske på medarbejder- eller ledelsesseminarer, på kontordage eller -møder samt i mindre udvalg, der skal tænke nye tanker om retning og værktøjer.

Vi er sat i verden for at bistå jer i denne refleksion og I er derfor meget velkomne til at booke os til at holde oplæg et oplæg om enkel og værdiskabende styring og ledelse eller om delelementer heraf.

Vi har stor erfaring i at holde oplæg for såvel direktioner, faglige ledere, medarbejdere og specialister i økonomifunktioner og vil sikre, at vi i dialog med jer, skræddersyer det oplæg, der passer til jeres behov.

 

Book et standard oplæg

Du kan booke et af vores standard-oplæg nedenfor, du skal blot skrive til med titlens oplæg i emnefeltet.

Hvis du vil vide mere om standardoplæggene eller få inspiration, kan du klikke på oplæggene nedenfor for at se indhold og forslag til anvendelse.

Book et oplæg om mål- og resultatstyring i staten.

Oplægget vil berøre, hvordan området har udviklet sig hen over årene og hvad mål- og resultatstyring kan bruges til. Oplægget kan f.eks. anvendes som startskud til at arbejde med mål- og resultatstyring, eller som hjælp til refleksion over eksisterende mål- og resultatstyring på en kontordag/kontorseminar.

Oplægget vil i vidst muligt omfang inkorporerer data fra jeres eget fagområde.

Oplægget kan være af 1-1½-times varighed, afhængigt af jeres behov og indhold.

Book et oplæg om enkel og værdiskabende styring og ledelse og få en praksisnær indføring i den helhedsorienterede vision for styring og ledelse på institutionsniveau.

Oplægget fortæller om visionen og giver praksisnære eksempler hvordan man skaber en sammenhængende og enkel styringsmodel.

Oplægget findes i en udgave rettet mod ledelser og direktioner og en udgave rettet mod stabsfunktioner. Oplægget kan have en varighed fra 1 til 2 timer afhængigt af ønsker til inddragelse og dialog undervejs.

Oplægget vil i vidst muligt omfang inkorporerer data fra jeres eget fagområde.

Book et oplæg om ledelsesinformation og styring.

Oplægget omhandler definitioner og konkrete eksempler på hvad der er god/dårlig ledelsesinformation indenfor forskellige styringsområder og hvordan I selv kan arbejde med (videre)udvikling.

Oplægget tager som udgangspunkt 1 - 2 timer.

Book et oplæg om driftsstyring.

Oplægget giver en kort introduktion til Økonomistyrelsens vision om enkel og værdiskabende styring og ledelse, og en efterfølgende fælles øvelse i, at vurdere om ens egen styring er enkel og skaber værdi. Herefter går oplægget i dybden med anvendelsen af en række konkrete ledelsesværktøjer til styring, fx målstyring, arbejdsprogrammer, årshjul, proceskortlægning, tidsregistrering, aktivitetsbaserede budgettering, tavler mv.

Oplægget tager ca. 1 ½ time og er en indføring i god driftsstyring målrettet fagchefer, fx teamledere og kontorchefer, der er nye i forhold til at arbejde styringsværktøjer eller har brug for inspiration til deres styringsarbejde.

Book et oplæg om brugen af tavler i den daglige driftsstyring.

Oplægget vil gennemgå tre grundlæggende typer af tavler til driftsstyring, målstyring og løbende forbedringer, samt give gode råd til afholdelse af tavlemøder, brug af tavler på tværs af en organisation og implementering af tavlestyring. Oplægget vil desuden inddrage en bred vifte af eksempler og erfaringen på brugen af tavlestyring i staten.

Oplægget varer 1 - 1 ½ time.