Departementschefer

På denne side kan du tilgå information om departementschefernes løn samt de årlige lønforbedringer siden 2012.

Løn til departementschefer

Departementschefers løn (ekskl. pension) er i udgangspunktet sammensat af følgende løndele:

  • Lønrammeløn
  • Topcheftillæg
  • Evt. personligt tillæg
  • Evt. funktionstillæg som følge af ministerens formandskab for og/eller medlemskab af regeringens koordinationsudvalg eller økonomiudvalg
  • Stillingstillæg

Der gennemføres én gang årligt en lønjusteringsproces for departementschefer, hvor der forhandles mellem Finansministeriet (Økonomistyrelsen), Akademikerne og Djøf om evt. forhøjelse af departementschefernes personlige tillæg, evt. omklassificering og tildeling af ekstraordinære pensionsbidrag. Evt. forhøjelse af personlige tillæg og omklassificering sker på grundlag af en samlet vurdering af den enkelte departementschefs kvalifikationer.

Oversigter over departementschefernes løndele, herunder engangsvederlag og tillæg, de seneste år kan findes her:

Lønoversigt per 1. august 2012 (for folketingsåret 2011-2012) (pdf)

Lønoversigt per 1. august 2013 (for folketingsåret 2012-2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. januar 2014 (for andet halvår af 2013) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2015 (for kalenderåret 2014) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2016 (for kalenderåret 2015) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2017 (for kalenderåret 2016) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2018 (for kalenderåret 2017) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2019 (for kalenderåret 2018) (pdf)

Lønoversigt per 1. april 2020 (for kalenderåret 2019) (pdf)

Lønoversigt per 1. oktober 2021 (for kalenderåret 2020) (pdf)

Lønoversigt per 1. oktober 2022 (for kalenderåret 2021) (pdf)

Fra 2014 er den årlige vurdering foretaget for kalenderåret i stedet for folketingsåret.