Statens udgifter og indtægter over tid

Her kan du se, hvordan statens over- og underskud har udviklet sig siden 2009.

Midt i marts aflægger finansministeren statsregnskabet til Folketinget, og tallene for det foregående år offentliggøres umiddelbart herefter.

Her på siden kan du se, hvordan statens over- og underskud har udviklet sig over tid. Den såkaldte DAU-saldo beskriver forskellen mellem statens indtægter og udgifter.

Indtægter og udgifter i figurerne nedenfor er opgjort efter art, og de er defineret på samme måde som beskrevet under statens samlede udgifter og indtægter.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne.