Statens udgifter og indtægter over tid

Her kan du se, hvordan statens over- og underskud har udviklet sig siden 2009.

Midt i marts aflægger finansministeren statsregnskabet til Folketinget, og tallene for det foregående år offentliggøres umiddelbart herefter.

Her på siden kan du se, hvordan statens over- og underskud har udviklet sig over tid. Den såkaldte DAU-saldo beskriver forskellen mellem statens indtægter og udgifter.

Indtægter og udgifter i figurerne nedenfor er opgjort efter art, og de er defineret på samme måde som beskrevet under statens samlede udgifter og indtægter.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne.