Statens udgifter og indtægter fordelt på ministerier

Her på siden kan du få et overblik over henholdsvis statens udgifter og indtægter fordelt på de enkelte ministerier.

Størrelserne på firkanterne i figuren viser, hvordan udgifter og indtægter fordeler sig på det enkelte ministerium.

I de nederste grafer bliver de faktiske regnskabstal sammenholdt med finanslovsbevillingerne på tværs af ministerierne.