Statens udgifter og indtægter fordelt på ministerier

Her på siden kan du få et overblik over henholdsvis statens udgifter og indtægter fordelt på de enkelte ministerier.

Størrelserne på firkanterne i figuren viser, hvordan udgifter og indtægter fordeler sig på det enkelte ministerium.

I de nederste grafer bliver de faktiske regnskabstal sammenholdt med finanslovsbevillingerne på tværs af ministerierne.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Brugerguide

  • Opdater graferne med tal for udgifter eller indtægter via knapperne i øverste højre hjørne.
  • Du kan trykke på et felt i øverste graf for at fremhæve de tilsvarende data i søjlediagrammet.
  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne.