Statens samlede udgifter og indtægter

Her kan du dykke ned i, hvilke formål statens penge er brugt på – og hvor pengene kommer fra.

Det traditionelle statsregnskab er lidt vanskeligt at forstå, og siger ikke særligt meget om, hvad statens penge egentlig bliver brugt på. Derfor har vi her på siden visualiseret udgifter og indtægter på en lidt anden måde og efter formål, så det eksempelvis er muligt at få et hurtigt overblik over, hvor store statens skatteindtægter eller udgifter til bloktilskud til kommunerne var i 2018.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Noter

1: Bemærk at opgørelsen afviger fra statens kontoplan for interne overførsler mellem statslige institutioner. Interne køb og salg mellem institutioner og overførsler i øvrigt mellem institutioner er i denne opgørelse alle medtaget på udgiftssiden. Når én statslig styrelse køber en ydelse fra en anden udligner de to transaktioner hinanden i det samlede billede. Det vil eksempelvis være tilfældet, når statsinstitutioner køber de systemydelser, som Økonomistyrelsen tilbyder. På denne måde viser statens indtægter og udgifter statens stilling i forhold til omverdenen. Under de ressortfordelte finanser kan du få den rene, uredigerede formålsfordeling, så eksempelvis Økonomistyrelsens indtægter fra levering af systemydelser til resten af staten indgår på indtægtssiden.

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Klik på et formål i cirkeldiagrammerne for at se fordelingen af underkategorier i søjlediagrammerne.
  • Data fra alle grafer kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne.