Statens finanser over tid

Her kan du se statens finanser for perioden 2009-2018.

Statens finanser viser både de årlige udgifter og indtægter, men også, hvordan udviklingen i fx statsgælden har været fra år til år. Figurerne viser både forbruget og de bevillinger, Folketinget har givet på Finansloven.

Den såkaldte DAU-saldo beskriver forskellen mellem statens indtægter og udgifter. Statens gæld består overvejende af langfristet gæld, der er optaget ved at udstede statsobligationer. Derudover er der kortfristet gæld som fx kan være gæld til leverandører. Aktiverne består fx af debitorer og skattetilgodehavender.