Ministeriernes detaljerede udgifter og indtægter

Her på siden har vi lavet en fremstilling af regnskabstallene for de enkelte ministerier, så du har mulighed for at dykke ned i alle udgifter og indtægter for et valgt ministerium.

I den øverste figur kan du se, hvilken type udgift eller indtægt, der bliver budgetteret med på en given bevilling.

I cirkeldiagrammet bliver udgifterne og indtægterne fordelt på de enkelte institutioner under det valgte ministerium.

Nederst på siden finder du en tabel, som løbende bliver opdateret med dine valg i de to første figurer. Tallene kan nemt hentes ned, så du kan arbejde videre med dem.

OBS: Det kan tage tid at loade visualiseringerne. Oplever du problemer med at tilgå visualiseringerne, kan det skyldes cookie-indstillingerne: Ændr dine cookie-indstillinger her

Noter

1: Virksomhedernes aktiviteter kan ses både for driften, administrerede ordninger og anlæg. Driften omfatter al traditionel aktivitet vedrørende drift, herunder løn, it-licenser, husleje med videre. Administrerede ordninger er typisk lovbestemte ordninger om eksempelvis tilskud. Anlægsområdet omfatter de store statslige anlægsprojekter som eksempelvis infrastruktur. Opdelingen afspejler den opdeling de statslige virksomheder skal lave i deres årsrapporter, og omfatter alle ordninger, der indgår i DAU-resultatet. På www.oes-cs.dk har du mulighed for at finde alle virksomhedernes årsrapporter og på vores hjemmeside kan du finde vejledningen, der beskriver, hvilke krav der stilles til virksomhedernes årsrapporter. Årsrapporterne skal offentliggøres samme dag, som finansministeren aflægger statsregnskabet til Folketinget.

Brugerguide

  • Før musen henover de enkelte elementer i graferne for at få vist de faktiske tal.
  • Data fra alle grafer og tabellen kan vises i fokustilstand (zoom-tilstand) via menuerne i højre hjørne.
  • Vælg et ministerium via drop-downmenuen øverst i visualiseringen og opdater graferne med tal for udgifter eller indtægter via knapperne i øverste højre hjørne.
  • Du kan trykke på en søjle i øverste graf for at få vist, hvilke institutioner, der har hvilke udgifter og indtægter i cirkeldiagrammet.
  • Tryk på et felt i cirkeldiagrammet for at få vist den procentvise andel af udgifterne og indtægterne for den pågældende institution eller standardkonto.