Statsregnskabet i tal

Statsregnskabet opgør statens udgifter og indtægter og sammenholder dem med de bevillinger, som Folketinget har givet på Finansloven. Her på siden får du et overblik over statens finanser – præsenteret på en let, interaktiv og visuel måde.

Vi præsenterer hovedtallene fra statsregnskabet ved hjælp af en række interaktive visualiseringer, der gør data mere tilgængelige og lette at anvende.

På de underliggende sider kan du tilgå statens udgifter og indtægter, visualiseret på forskellige måder:

  • Statens samlede udgifter og indtægter efter formål
  • Statens samlede udgifter og indtægter over tid
  • Statens finanser over tid
  • Statens udgifter og indtægter fordelt på ministerier
  • Ministeriernes detaljerede udgifter og indtægter

Læs mere om statsregnskabet her.

Statsregnskabets publikationer og detaljerede regnskabstal kan tilgås gennem Økonomistyrelsens systemer her.

Du finder Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV) her.