Statens sygefravær i tal

""

Sygefraværet for statens medarbejdere bliver opgjort af Økonomistyrelsen, så det er muligt at følge udviklingen. Her på siden får du overblikket over sygefraværet på en nem og overskuelig måde.

På følgende sider viser vi sygefraværet i staten fordelt på ministerområder og institutioner (hovedkonti). Ved hjælp af interaktive visualiseringer kan du finde sygefraværstallene for et specifikt udsnit af staten.

Alle vores data om sygefraværet bliver hentet i statens database for personalestatistikker, ISOLA, der ikke er fuldt sammenligneliget med de lokale sygefraværsdata i de enkelte institutioner.

Det skyldes, at institutionerne selv kan opsætte deres eget datagrundlag. En vigtig forskel er, at Økonomistyrelsen antager, at én arbejdsdag for en fuldtidsansat varer 7,4 timer, men det tal kan variere fra institution til institution. Derfor kan der være forskelle mellem sygefraværet registreret i ISOLA og de lokale sygefraværsdata.

I visualiseringerne og nøgletallene skriver vi ’For få årsværk’, hvis de valgte parametre i visualiseringen indeholder under 10 årsværk. Det gør vi for at undgå at vise personhenførbare data.

Sygefraværet bliver præsenteret på to måder

På de underliggende sider viser vi de ansattes sygefravær på følgende måder:

  • Sygefravær fordelt på ministerområder og institutioner
  • Sygefravær fordelt på institutioner over tid

Mere om sygefravær

Offentliggørelsen af statistik for sygefravær i staten er et element i et initiativ under Ledelses- og Kompetencereformen. Andre statslige institutioner beskæftiger sig også med sygefravær og initiativer relateret til nedbringelse af sygefravær.

Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside

Læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside