Sådan samarbejder vi

""

Vi prioriterer et tæt samarbejde med vores kunder for at sikre, at vi sammen kan skabe den ønskede værdi – både når vi er med i hele eller afgrænsede dele af de aftalte projekter.

I SAI har vi erfaringer fra en lang række offentlige institutioner og private konsulentvirksomheder. Det giver os en bred faglighed og et indgående kendskab til forskellige forretningsområder i staten. Vi er i høj grad generalister og kan indgå i projekter og samarbejder med mange forskellige fagligheder og specialister. Vi har derfor gode forudsætninger for at stille med det rette hold og de rette kompetencer.

Samarbejdsmodeller

Vi tilbyder fire forskellige samarbejdsmodeller afhængigt af behovet for, at vi indtager en ledende og/eller udførende rolle i det aftale projekt:

  • Rådgivende ekspertrolle: Vi tilbyder at understøtte hele eller dele af projektet med rådgivende ekspertise inden for vores kerneydelser, eksempelvis analytics, styringsmodeller, fællesadministrative systemer, surveys eller facilitering.
  • Udførende projektdeltager(e): Vi stiller en eller flere udførende projektdeltagere til rådighed, som kan indgå som del af både mindre og større samarbejder med interne såvel som eksterne parter – alt efter projektets behov
  • Projektstyring: Vi er ansvarlige for projektstyring- og koordinering på hele eller afgrænsede dele af projektet. Vi varetager den daglige styring af projektet og teamet, og sørger for, at det skrider planmæssigt frem.
  • Projektledelse og udførende team: Vi stiller med en dedikeret projektleder og dele af eller et helt projektteam, hvis kompetencer og erfaringer passer til den konkrete opgave.
""

Kompetenceprofiler

Vi kan stille med et skræddersyet team af forskellige ledelses- og medarbejderprofiler afhængigt af behovet i det enkelte projekt:

  • Kontorchefer: Overordnet projektansvarlig, eksempelvis i forhold til kvalitetssikring af leverancer, deltagelse på styregruppemøder og sparring og feedback til teamet.
  • Projektleder: Dagligt ansvarlige for projektet, eksempelvis i forhold til planlægning, koordinering, ressourcestyring, interessenthåndtering mv.
  • Konsulent: Udførende kerne i projektteamet, eksempelvis i forhold til udarbejdelsen af analyser, evalueringer, anbefalinger, afrapportering osv.
  • Dataspecialist: Ekspert i at analysere data og udvikle tekniske løsninger eksempelvis med programmering og kodning.
  • Systemspecialist: Ekspert i at implementere og opsætte de fællesstatslige systemer, så de understøtter jeres administrative behov.
  • Eksperter: Økonomistyrelsens eksperter i eksempelvis jura, indkøb, økonomi, statsregnskab, HR som inddrages efter behov for at understøtte eller rådgive.

Ud over vores egne profiler, prioriterer vi generelt et tæt samarbejde med vores kunder for at sikre, at projekterne skaber den ønskede værdi. Derfor anbefaler vi at arbejde i fælles teams med dedikerede ressourcer fra både os og jer – så kommer vi godt i mål sammen.

Du kan læse mere om vores kompetencer og erfaringer samt finde vores anbefalinger til god projektorganisering- og samarbejde i vores ydelseskatalog.