Sådan kommer vi godt i gang

""

Står din institution over for at igangsætte en analyse, et implementeringsprojekt eller lignende? Her kan du læse mere om processen for indmelding af projekter og opgaver.

Vi rådgiver og udfører konkrete analyser og projekter på tværs af staten for at sikre gode beslutningsgrundlag. Vi samarbejder tæt med vores kunder og agerer som en uafhængig sparringspartner. Vi tilbyder både ydelser, som vi har betydelig erfaring med, og vi arbejder samtidig løbende med at tilpasse vores ydelser og tilbyde nye, hvor der er en efterspørgsel hos jer.

Status for indmelding af nye projekter (december 2021)

Indmelding af projekter til SAI foregår hovedsageligt via to halvårlige indmeldingsrunder. Den seneste runde er afsluttet gennemført i november 2021. Næste runde forventes gennemført i foråret 2022.

Information vedrørende processen for indmelding af opgaver til SAI er udsendt med lanceringen af seneste indmeldingsrunde til alle økonomichefer i staten. 

Hvis du har behov for yderligere information angående indmelding af projekter eller har ønsker til opgaver uden for indmeldingsrunderne, er du altid velkommen til at kontakte os.

Projektfinansiering

Vores ydelser bliver leveret som fælles løsninger i staten. Det betyder, at de enten finansieres ved en særlig bevilling eller som brugerbetaling på omkostningsbasis. Brugerbetalingen bliver bestemt ud fra vores priskatalog, og finansieringen bliver altid aftalt nærmere forud for projektopstart.

Prioritering af projekter

Overstiger antallet af forespørgsler vores kapacitet, vil der være et behov for at prioritere. Det sker ud fra en helhedsvurdering, på baggrund af flere hensyn, eksempelvis hvorvidt forespørgslen passer med vores ydelser, om vi har de rette ressourcer til rådighed, samt spredning af vores engagement på tværs af opgavetyper og på tværs af staten.