Hvad siger vores kunder om os

""

Vi prioriterer inddragelse og et tæt samarbejde med jer, så vores løsninger giver den størst mulige værdi. Her kan du læse om, hvad tidligere kunder fortæller om os og vores arbejde.

Vi har i Økonomistyrelsen i flere år løst analyse- og implementeringsopgaver i samarbejde mange statslige institutioner. Det har givet os rigtig gode erfaringer med det gode samarbejde, og med hvordan vi bedst kan sikre forankring og skabe den ønskede værdi.

Vores erfaringer viser os, at det er vigtig at prioritere et meget tæt arbejdsfællesskab med vores kunder. Vi ønsker derfor at arbejde i fælles teams med dedikerede ressourcer fra både os og jer. Vi ’leverer altså ikke bare til kantstenen’, men følger projekterne til dørs og bistår med at understøtte en grundig implementering – sammen med jer.

Vi samler løbende op på vores erfaringer og har en stærk feedback-kultur. Vi evalurer på vores projekter og løsninger, og efterspørger vores kunders ærlige meninger. Og vi er ret stolte af den feedback vi har fået. Her kan du læse hvad tidligere kunder fortæller om os og vores arbejde.

Kundecitater fra tidligere projekter

Der findes i dag mere end 400 tilskudspuljer, som drives og administreres på forskellig vis på tværs af staten. Vi stod i spidsen for en analyse, der skulle undersøge mulighederne for at forenkle og effektivisere statens tilskudsadministration så det bliver nemmere at ansøge om og modtage tilskud.

Kundecitat:

”Økonomistyrelsen gennemførte en grundig analyse af tilskudsregler og tilskudspraksis, der sikrede et solidt beslutningsgrundlag for fælles og forenklede regler. Det skete med en tæt inddragelse af tilskudsmyndigheder, tilskudsansøgere og tilskudsmodtagere...”

Som projektledere gennemførte vi en budgetanalyse af Familieretshuset på baggrund af en politisk beslutning om at etablere ét samlet familieretligt system. Analysen kortlagde Familieretshusets forretning og de reelle omkostninger, som reformen medførte for blandt andet at kunne opfylde de fastlagte service- og kvalitetsmål.

Kundecitat:

”Budgetanalysen viste, at det er muligt at tilbyde velkvalificerede analysekompetencer in-house i staten. ØS’ medarbejdere var gennem høj analytisk faglighed, engagement og samarbejde med til at bane vejen for et velunderbygget og objektivt beslutningsgrundlag. ØS’ team var fuldt ud på højde med eksterne konsulenter.”

Vi gennemførte en større spørgeskemaundersøgelse i samarbejde med Ledelseskommissionens sekretariat, der skulle afdække offentlige lederes styrker, udfordringer og rammevilkår. Spørgeskemaet blev udviklet over to måneder i et bredt og inddragende samarbejde med kommissionens sekretariat, KL og Danske Regioner.

Kundecitat:

”Undersøgelsen var et nødvendigt element i kommissionens arbejde og blev udført hurtigt, kompetent og inddragende. Resultaterne blev formidlet på en måde, der har sikret meget bred anvendelse, dels i selve kommissionsarbejdet og dels i ledere og organisationers efterfølgende arbejde med at implementere anbefalingerne.”

Vi bistod Dataetisk Råd med at planlægge og facilitere rådets sommerseminar. Vi hjalp blandt andet med sparring på, hvordan seminaret skulle opbygges og hvad man skulle opnå med de enkelte sessioner i forhold til at få truffet beslutning, modtage input, vidende mv.

Kundecitat:

”Økonomistyrelsen har leveret en professionel og uafhængig facilitering af seminaret, som har bidraget til, at hele rådet kunne fordybe sig i det faglige indhold og glemme processen for en stund.”

Vi hjalp Børne- og Undervisningsministeriet med at afdække deres styringsbehov og implementere en ny sammenhængende styringsmodel på tværs af styringsområder og datakilder. Det indebar en opsætning af systemporteføljen og vores Business Intelligence-løsning, BI-LDV, der giver et grundlag for bedre ledelsesinformation.

Kundecitat:

”De rammer en rigtig fin balance mellem at skubbe på og hive os ind i en bedre praksis, men med respekt for lokale styringsønsker. Og der er for os ingen tvivl om, at vi aldrig havde fået lige så fin og håndholdt hjælp med ekstern konsulentbistand i denne sammenhæng...”

Vi hjalp Fiskeristyrelsen med at opsætte digitale rapporter til ledelsesinformation, så alle chefer fik en løbende opfølgning på økonomi, HR med mere. Det har automatiseret mange håndholdte og analoge processer, og givet et digitalt løft af den interne ledelsesrapportering.

Kundecitat:

”Det er et længe efterspurgt produkt, som klart vil forbedre styringsgrundlaget i FST. Vi har blandt andet været glade for den udviste fleksibilitet, og ØS har været imødekommende og fleksible, når der er opstået nye problemstillinger.”