Fællesstatsligt samarbejde om implementering af fælles regler og system for tilskudsadministration

Det skal være enklere at søge om tilskud og administrere tilskudspuljer. Vi står derfor i spidsen for et tværstatsligt samarbejde om at implementere enklere tilskudsadministrative regler og ét fælles it-system. Initiativerne skal samtidig modvirke svindel.

Der findes i dag mere end 400 forskellige tilskudspuljer i staten. Disse puljer drives og administreres af ministerierne på forskellig vis, og er oven i købet understøttet af forskellige systemer Det betyder, at man som ansøger kan møde forskellige kriterier og forskellige procedurer fra pulje til pulje. Det er uhensigtsmæssigt, og derfor skal den statslige tilskudsadministration forenkles.

En arbejdsgruppe bestående af 12 ministerier har på denne baggrund formuleret forslag til nye fælles regler for tilskudsadministration. Reglerne skal gælde for næsten alle statslige ansøgningspuljer, sådan at den samme type tilskudsmodtager møder de samme regler, uanset hvilken statslig myndighed der søges midler fra. Dertil forenkles flere af reglerne, således at der er sammenhæng imellem de krav der stilles til eksempelvis afrapportering og størrelsen af de givne tilskud.

Arbejdsgruppen har også anbefalet, at der laves et fælles tilskudsadministrativt system på tværs af ministerierne. Systemet skal gøre arbejdet med at administrere tilskudspuljerne og ansøgernes arbejde med at søge dem nemmere og mere gennemsigtigt. Samtidig skal løsningen understøtte en tilstrækkelig kontrol med midlerne.

Læs mere om det kommende fællesstatslige tilskudssystem her

Implementering af fælles regler og system

Økonomistyrelsen leder arbejdet med at implementere fællesstatslige administrative regler for tilskudsadministration og systemunderstøttelse, som supplerer og justerer de gældende regler. Arbejdet skal kvalitetssikre, at der bliver anskaffet et godt it-system til at håndtere tilskudsadministrationen, og at de nye regler bliver indskrevet i nye vejledninger. 

Find gældende regler for tilskudsadministration her

Det er afgørende, at det nye system og regelsæt kommer til at fungere så hensigtsmæssigt som muligt for både administratorer samt ansøgere- og modtagere af de statslige tilskudspuljer. Implementeringsarbejdet sker derfor i tæt samarbejde med de statslige myndigheder med tilskudsadministration, som bliver omfattet af de nye regler og systemet. Til dette formål er nedsat en fælles styregruppe, samt to følgegrupper. 

Projektfælles styregruppe

Styregruppen drøfter hovedleverancer i projektet, og består af afdelingschefer/direktører fra Børne- og Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Slots- og Kulturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Social- og Indenrigsministeriet samt Økonomistyrelsen. Økonomistyrelsen har formandskabet for styregruppen.

Tværministerielle følgegrupper

Der er nedsat to følgegrupper, der kommer med input og kvalificerer leverancer i forbindelse med henholdsvis regelimplementering og systemanskaffelse. Alle ministerier med tilskudsadministration, som omfattes af henholdsvis de nye regler og det nye system, har været inviteret til deltagelse i følgegrupperne.

Tværgående sekretariat

Både styregruppen og følgegrupperne betjenes af et tværgående sekretariatet bestående af medarbejdere i Økonomistyrelsen. 

Rapporter

Hent rapport: Arbejdsgruppe for forenklet tilskudsadministration (pdf)

Økonomistyrelsen, marts 2019

Resumé

Resumé for rapporten fremgår øverst på denne side.