Årlige undersøgelser af brugertilfredshed fortæller os, hvordan vi kan forbedre vores service

Hvert år spørger vi næsten 100.000 brugere i staten om, hvordan vi kan forbedre vores ydelser og bedre målrette vores løsninger til deres behov.

I Økonomistyrelsen tilbyder vi en lang række services, der omfatter bl.a. netværk, kurser, rådgivning og it-systemer. Det er afgørende i udviklingen og driften af vores services, at de skaber værdi for vores brugere. Derfor spørger vi hvert år omkring 100.000 medarbejdere i staten om, hvor de ser muligheder for forbedring og for at skabe endnu mere værdi – uanset om det handler om økonomisystemet Navision Stat eller Netværk for Advanced Analytics.

Derfor spørger vi hvert år ind til tilfredsheden med fællesadministrative it-systemer og analyseplatforme, netværk, rådgivningsfunktioner og kurser. Fx svarede mere end 40.000 brugere på undersøgelsen i 2020, hvilket gav mange gode input til, hvordan vi kan forbedre vores ydelser. Vi har gennemført brugertilfredshedsundersøgelsen i det samme format siden 2019, hvilket gør det muligt at følge udviklingen i brugernes tilfredshed med de enkelte services over årene.

Brugertilfredshedsundersøgelsen måler tilfredsheden med vores systemer og services på en skala fra 1-5, hvor 1 svarer til ’meget utilfreds’ og 5 svarer til ’meget tilfreds’. I undersøgelsen spørger vi ind til tilfredshed på specifikke parametre såsom ’generel tilfredshed’, ’faglighed’, ’proces’, ’brugervenlighed’, og hvorvidt ’brugerne ville anbefale vores services til kollegaer’. Derudover er der mulighed for at komme med forbedringsforslag og uddybende kommentarer.

Generel tilfredshed med ydelserne

Brugertilfredshedsundersøgelserne afsluttes som regel i december måned. Resultaterne kommer fra en række spørgeskemaer som både sendes ud i løbet af året. Som bruger af vores ydelser vil man derfor modtage løbende evalueringer eksempelvis efter et netværksmøde eller i forbindelse med en henvendelse til vores rådgivningsfunktioner. 

I boksen ’Rapporter’ nedenfor kan du læse mere om de gennemførte brugertilfredshedsundersøgelser for de enkelte år. 

Rapporter

Hent rapport: Brugertilfredshedsundersøgelsen 2020 (pdf)

Økonomistyrelsen, december 2020

Resumé

Økonomistyrelsen gentog i efteråret 2020 den store tværgående brugertilfredshedsundersøgelse, som blev gennemført for første gang i 2019. I 2020 spurgte vi omkring 100.000 brugere. Heraf svarede ca. 40.000 brugere, som har afgivet over 5.000 fritekstkommentarer. Svarene kommer blandt andet fra brugere af ti systemer, 11 netværk og mere end 200 e-læringskurser.

I 2020 lå den gennemsnitlige generelle tilfredshed på 4,0 hvilket svarer til svarkategorien ”tilfreds”. Økonomistyrelsens rådgivningsfunktioner har de mest tilfredse brugere, med en gennemsnitlig generel tilfredshed på 4,2. It-systemerne scorer den laveste generelle tilfredshed på 3,6, hvoraf særligt de nye systemer, der stadig er i gang med at blive implementeret, scorer lavt.

Brugernes tilfredshed med både proces, fx tilfredsheds med brugervenlig og driftsstabilitet i systemerne, og hvorvidt de ville anbefale vores services til kollegaer forbliver uændret fra 2019 med en score på 4,1. Tilfredsheden med det faglige indhold på tværs af systemer og ydelser er gået lidt frem fra 4,0 i 2019 til 4,1 i 2020.

Klik her for at læse nyheden om undersøgelsen for 2020

Hent rapport: Brugertilfredshedsundersøgelsem 2019 (pdf)

Økonomistyrelsen, december 2019

Resumé

Økonomistyrelsen gennemførte i 2019 for første gang en større tværgående brugertilfredshedsundersøgelse på tværs af systemer, netværk, e-læringskurser og workshops. Vi spurgte omkring 130.000 brugere om deres tilfredshed, og vi fik mere end 35.000 svar. Vi spurgte blandt andet brugerne af otte systemer og ti netværk. 

I 2019 var den gennemsnitlige tilfredshed på tværs af evalueringerne på 4,0, hvilket svarer til ’tilfreds’. Det var særligt vores netværk og workshops, som brugerne var meget tilfredse med. For disse var gennemsnittet 4,3. De evaluerede systemer og e-læringskurser var evalueret lidt lavere med et gennemsnit på hhv. 3,7 og 3,8.

Klik her for at læse nyheden om undersøgelsen for 2019