En stærk implementeringsorganisation

Økonomistyrelsen arbejder målrettet med at sikre, at nye initiativer bliver omsat til reelle forbedringer af den offentlige sektor. Først dér skabes værdien for borgere og virksomheder. Derfor stiler vi efter at være en stærk implementeringsorganisation, der inddrager og lytter.

Implementering og samarbejde går hånd i hånd

Økonomistyrelsen tager hul på overvejelser om implementering tidligt i arbejdet med vores projekter. Dette gælder uanset om projektet omhandler fællesstatslige, administrative systemer, offentligt indkøb, styringskoncepter eller andre af vores kerneopgaver.

En væsentligt forudsætning for at komme i mål med initiativer og tiltag, er hensynet til helheden. Derfor løser vi vores opgaver ved at inddrage vores interessenter i form af kollegaer i staten, kommunerne og regionerne - og ved at sparre med eksperter og organisationer. Det gør vi blandt andet via netværkssamarbejde, rådgivning, vejledning, sparring, informationsmøder og brugertilfredshedsundersøgelser.

Læs mere om Økonomistyrelsen brugertilfredshedsundersøgelse her

Det gode samarbejde går også på tværs af både fagkontorer i Økonomistyrelsen og i hele Finansministeriets koncern. Et eksempel på dette er etableringen af De Forberedende Grunduddannelser (FGU), hvor vi blandt andet har leveret it-understøttelse til løn- og regnskabsadministration i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet samt Statens It og Statens Administration.

Læs mere om implementering af FGU-institutionerne her

Netværkssamarbejde

Vi driver en række netværk, som går på tværs af statslige institutioner. Netværkene beskæftiger sig med mange forskellige emner, men de sigter alle efter at være platforme for videndeling og tværgående samarbejde i staten. Vi har blandt andet netværk om Business Intelligence (BI), advanced analytics samt enkel og værdiskabende styring og ledelse.

Klik her for at få et overblik over vores netværk 

Større implementeringsprojekter

Økonomistyrelsen er altid i gang med flere større implementeringsprojekter, der skal udvikle og forbedre den offentlige sektor.

Vi er blandt andet i gang med at udvikle og implementere en række fællesstatslige administrative systemer. Det kræver et tæt og godt samarbejde med institutionerne. Her har vi fokus på at sikre, at systemerne kan tages i brug, at de er forretningsmæssigt forankret i institutionerne, og at der er skabt et fundament for at realisere planlagte gevinster ved projektet. Et eksempel er det nye HR-system, der skal bruges af næsten 120 statslige institutioner, og hvor vi over 9 måneder har afholdt knap 50 møder og workshops. Herudover arbejder vi også med at udbrede eksisterende systemer til flere kunder, for eksempel selvejesektoren.

Læs mere om vores udvikling af en fællesstatslig systemportefølje