FGU-institutionerne anvender en række af statens fællesadministrative løsninger

Finansministeriets koncern har i tæt samarbejde med Undervisningsministeriet og de forberedende grunduddannelser (FGU) implementeret en række af statens fælles løsninger på 27 FGU-institutioner. Løsningerne understøtter en sikker og effektiv administration.

Beslutning om fælles løsninger på FGU

Den tidligere regering besluttede efter forelæggelse for aftalekredsen, at FGU-institutionerne skal omfattes af en række af de fællesstatslige løsninger, men også kan vælge til og fra på enkelte områder.

Det drejer sig om brugen af Økonomistyrelsen administrative økonomi- og lønsystemer samt centrale indkøbsaftaler, ligesom etableringen af basal it-drift fra Statens It og leveringen af løn- og regnskabsydelser fra Statens Administration.

Se nærmere i den efterfølgende boks.

Standard økonomistyringssystem, der understøtter den decentrale økonomistyring blandt andet med den supplerende Power BI, som er et værktøj til ledelsesrapportering og analyse. Obligatorisk løsning.

SLS/HR-Løn er statens lønsystem, der udbetaler løn til ansatte med videre. Obligatorisk løsning.

Statens Lønsystem kan integreres til det studieadministrative system og håndtere skoleydelsen. Frivillig løsning.

System til udstedelse og øvrig håndtering af fakturaer. Obligatorisk løsning.

System til afregning af rejser og øvrige udlæg. Frivilligt, dog obligatorisk for de skoler, der anvender Statens Administration.

Campus er et digitalt system til kompetenceudvikling for medarbejdere, mens Statens eRekruttering understøtter det administrative arbejde forbundet med rekrutteringsprocesser. Frivillig løsninger.

Etablerings af basal it-drift hos Statens It, eksempelvis netværk, it-arbejdsplads. Obligatorisk, dog med tidligere mulighed for ansøgning om dispensation. Fire institutioner har fået dispensation.

Håndtering af processer vedrørende udbetaling af løn samt processerne vedrørende basale bogførings- og regnskabsopgaver. Frivilligt, hvis skolerne ønsker at løse opgaverne selv.

Gradvis indfasning fra 1. januar 2020 efter høring med UVM og FGU-sektoren på fælles indkøbsaftaler i regi af Statens Indkøbsprogram og SKI. Obligatorisk fra 2020.

Implementering og det videre arbejde

Løsningerne er i vid udstrækning implementeret i bund. Den daglige dialog mellem Finansministeriets koncern og de enkelte medarbejdere på FGU er således overgået fra projekt til ordinær drift, hvor henvendelse og lignende sker via de relevante serviceportaler.

Læs mere om indkøb her