Økonomistyrelsens analytikerhåndbog

Som led i Økonomistyrelsens datastrategi, har vi udarbejdet en analytikerhåndbog, der skaber overblik og gennemsigtighed, samt vejleder i anvendelsen af data inden for flere fagområder.

I Økonomistyrelsen yder vi bistand til vores kollegaer i staten i form af analyser og rådgivning om anvendelsen af data inden for regnskab, indkøb, styring, ledelse og meget andet. Et af tiltagene i vores datastrategi er at skabe øget gennemsigtighed og vejlede om bedre anvendelse af vores fællesadministrative data gennem en ’analytikerhåndbog’.

Analytikerhåndbogen giver overblik og skaber gennemsigtighed

Analytikerhåndbogen henvender sig til medarbejdere, der anvender fællesadministrative data fra Økonomistyrelsens systemer til analytiske formål. Det kan være udarbejdelse af ledelsesinformation, beslutningsoplæg eller andre typer datafremstillinger om personaleressourcer, indkøb eller økonomi. Analytikerhåndbogen bidrager til tre ting:

  1. Den skaber overblik over de data, Økonomistyrelsen administrerer, og giver indblik i centrale variable. Det gør håndbogen ved at beskrive, hvilke data Økonomistyrelsen gør tilgængelige for de statslige institutioner, hvordan data er bearbejdet, og hvor de kan findes.
  2. Den skaber gennemsigtighed om de nøgletal, som Økonomistyrelsen udstiller, så de statslige institutioner selv kan beregne og anvende tallene til egne lokale formål. Definitioner, afgrænsninger og opmærksomhedspunkter beskrives, og der gives eksempler på fortolkning af nøgletal for bl.a. personaleomsætning, indkøbs compliance og generelle fællesomkostninger.
  3. Den inspirerer til, hvordan man som statslig institution selv kan gå til typiske analyser på baggrund af Økonomistyrelsens data. Håndbogen beskriver, hvordan data gør det muligt bl.a. at lave detaljerede nedbrud af sygefravær, lønsammensætning, efterspørgselsstyring samt årsværkspriser.

Vi håber, at analytikerhåndbogen kan bidrage til bredere og bedre anvendelse af Økonomistyrelsens fællesadministrative data. Du kan hente Økonomistyrelsens analytikerhåndbog nederst på siden.

Rapporter

Hent rapport: Økonomistyrelsens analytikerhåndbog (version 1.1)

Økonomistyrelsen, januar 2021

Resumé

Resumé for rapporten fremgår øverst på denne side.

Analytikerhåndbogen er januar 2021 blevet opdateret med generelt vareindkøb og aktivitetsbaseret styring.