Erfaringskatalog for advanced analytics i staten

Sammen med Netværket for Advanced Analytics har vi afdækket de primære udfordringer, der er forbundet med anvendelsen af avancerede analysemetoder på tværs af staten. Udfordringerne er udfoldet i et erfaringskatalog, der opstiller 19 mulige løsningstiltag, offentlige institutioner kan lade sig inspirere af.

Analysemetoderne inden for advanced analytics indebærer et stort potentiale for de statslige institutioner. Metoderne muliggør mange nye anvendelsesmuligheder for statens data. Det er eksempelvis når staten bruger billeder til lettere at identificere naturområder i forbindelse med miljøbeskyttelse, og når man bruger billeder til at forudsige, hvornår landets elmaster skal repareres. 

Metoderne kan derfor både bidrage til bedre håndtering af problemstillinger i de statslige institutioners opgaveløsning og frigøre tid fra den enkelte medarbejders sagsbehandling. Det giver bedre løsninger og mere tid til kerneopgaverne, som man lokalt vurderer bedst for borgerne. 

Læs mere om advanced analytics her

Tværgående udfordringer i staten

I Økonomistyrelsens arbejde med udbredelse af analytics er vi gentagende gange stødt på en række sammenlignelige udfordringer blandt de statslige institutioner. Vi har derfor foretaget en tværgående afdækning af generiske udfordringer på tværs af de statslige institutioner for at dele de centrale læringspunkter. 

Økonomistyrelsen har i samarbejde med deltagerne i Netværket for advanced analytics identificeret en række tværgående udfordringer forbundet med anvendelsen af advanced analytics. Netværksdeltagerne har vurderet, hvor væsentlige udfordringerne er, og udpeget fire primære udfordringer:

  • Silotænkning, der vedrører utilstrækkelig vidensdeling, samarbejde og ejerskab af advanced analytics-løsninger.
  • Datakvalitet og -klargøring, der vedrører mangler ved data, hvilket reducerer dets egnethed til advanced analytics-løsninger.
  • It-arkitektur, der vedrører manglende understøttelse til samlingen af data, udvikling og drift af advanced analytics-løsninger.
  • Juridiske spørgsmål, der vedrører tvivl om lovgrundlaget for videregivelse af oplysninger til advanced analytics-løsninger.

Læs mere om Netværket for advanced analytics her

19 tiltag til håndtering af de primære udfordringer

I samarbejde med de statslige institutioner i netværket har Økonomistyrelsen identificeret 19 konkrete cases, der kan inspirere håndteringen af udfordringerne på tværs af staten. De konkrete cases er beskrevet i vores 'Erfaringskatalog for advanced analytics i staten' og er opstillet gennem dybdegående interviews med statslige institutioner i Netværket for advanced analytics.

Vi håber, at vores kollegaer på tværs af staten vil læse med og kan finde inspiration til øget samarbejde og tværgående læring. På den måde kan vi gøre det både lettere, billigere og mindre tidskrævende at indfri potentialet ved advanced analytics. Vi giver her en kort opsummering af de løsningsforslag, man kan lade sig inspirere af:

  • Silotænkning kan håndteres gennem organisatoriske ændringer, nye samarbejdsmetoder og tiltag, der fremmer kulturforandring og nye kompetencer.
  • Datakvalitet og –klargøring kan håndteres gennem organisatoriske tiltag, eksempelvis etablering af klarere rolle- og ansvarsfordelinger samt standardiserende tiltag til af gøre datas klargøring mindre tidskrævende.
  • It-arkitekturen kan udbygges til at understøtte advanced analytics-løsninger gennem nye databaser, opsætning af lukkede forsøgsmiljøer og nye dataplatforme.
  • Juridiske spørgsmål om dataudveksling mellem myndigheder kan afklares gennem interne vurderinger, ekstern bistand og vedtagelsen af nye, særskilte retskilder.

Rapporter

Hent rapport: Erfaringskatalog for advanced analytics i staten (pdf)

Økonomistyrelsen, marts 2020

Resumé

Resumé for rapporten fremgår øverst på denne side.