Analytisk kraftcenter i staten

Vi hjælper de offentlige ledere med at få et bedre beslutningsgrundlag. Det gør vi ved at udvikle relevant ledelsesinformation og ved at hjælpe de offentlige organisationer med at blive mere datadrevne. Som analytisk kraftcenter bidrager vi til, at udviklingen af den offentlige sektor sker på et velfunderet grundlag.

Datadrevet udvikling af den offentlige sektor

Økonomistyrelsen arbejder målrettet med at udvikle rammerne for opgaveløsningen i staten, så ressourcerne målrettes værdiskabende aktiviteter. Data og analyse er et centralt fundament for det arbejde. Derfor udvikler, drifter og servicerer vi en række systemer og data, der understøtter enkel og værdiskabende styring og drift i statens institutioner. Vi huser derfor en lang række fællesadministrative data, som er produceret via statens administrative driftsprocesser.

Et eksempel er præstationsafhængig løn, der anvendes som ledelsesredskab for at tilskynde opnåelsen af bestemt mål eller til anerkendelse af præstationer. Her viser vores analyse af tværstatslige løn- og personaledata fra systemet ISOLA, at der i visse tilfælde udbetales det samme beløb til mange chefer, eller at der udbetales det samme beløb år efter år. Det indikerer, at præstationsafhængig løn i visse tilfælde ikke bliver anvendt efter hensigten. 

Data taler altså ikke sit eget sprog; det skal gøres tilgængeligt og anvendeligt, så offentlige ledere har den nødvendige indsigt til at træffe gode beslutninger. Det gør vi gennem udstilling af data og bistand i form af dybdegående analyser og rådgivning. Det kan eksempelvis handle om bedre brug af de offentlige ressourcer, indkøb, styring, ledelse og meget andet. Derudover er Økonomistyrelsens data centrale i forhold til eksempelvis lønudbetaling, statsregnskabet, finansloven, statens indkøb.

Det er vores ambition at inspirere de statslige institutioner til at arbejde mere datadrevet. Det gør vi, fordi vi tror på, at det kan understøtte deres fortsatte arbejde med at forbedre sig og styrke deres fokus på borgernes behov.

Udstilling af data

Vi udstiller væsentlige dele af den store mængde af fællesadministrative data for staten blandt andet gennem Statens BI (Business Intelligence). Statens BI er et system, der hjælper med at præsentere og skabe overblik over administrative data fra vores systemer, som er relevante for den pågældende leder eller institution. Her fremstilles data i rapporter og grafiske brugerflader såsom dashboards, der understøtter opfølgningen på forretningsmæssige mål.

Det kan eksempelvis være statistik vedrørende budgetafvigelser, løn, sygefravær, tidsregistrering. Gennem denne opsætning bliver den omfattende strøm af ledelsesinformation lettilgængelig og aktuel. Systemet bidrager derfor til et velfunderet beslutningsgrundlag i staten og anvendelsen af de muligheder og den værdi, der kan skabes gennem aktiv brug af data.

Læs mere om Statens BI her

På 'Staten i tal' kan du tilgå interaktive visualiseringer af statens data

Dybdegående analyser og metoder

Analysearbejdet i Økonomistyrelsen går ofte på tværs af statslige institutioner og er drevet af både politiske dagsordener samt idéer, der har afsæt i Økonomistyrelsen opgaver.

Vi anvender forskellige analysemetoder for at opnå dybere indsigt i de problemstillinger, vi arbejder med. Det inkluderer blandt andet metoder inden for ’analytics’, såsom informationssystemer, økonometri og maskinlæring. Derudover har vi kortlagt udbredelsen og anvendelsen af advanced analytics metoder i staten. Det kan du læse mere om i vores rapport fra 2018. 

Læs mere om kortlægning af analytics i staten