Mål- og resultatplan

Økonomistyrelsen samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring i staten.

I Økonomistyrelsen arbejder vi hver dag for at gøre det nemmere og mere enkelt for statslige og offentlige institutioner at løse deres kerneopgaver effektivt til gavn for borgerne. Ved at skabe gode rammer for både medarbejdere og ledere er vi med til at videreudvikle den offentlige sektor, så den er rustet til nutidens og fremtidens udfordringer.

Medarbejderne er Økonomistyrelsens afgørende aktiv

Medarbejderne skal være så kompetente, at de kan opbygge det nødvendige faglige fundament for at skabe forandring. Og de skal være så dygtige og engagerede, at de i mødet med samarbejdspartnere og interessenter kan gøre den afgørende forskel, der skal til for at indfri styrelsens mål.

Kompetente ledere - der sætter retning, inspirerer til nytænkning og effektivisering samt har fokus på helhed - er et centralt element heri.

Resultatløn til Økonomistyrelsens direktør

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementchefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål og resultatplan samt driftsdokument.