Support

Statens Administration bistår dig med support på de fællesstatslige it-systemer.

Via Statens Administrations Serviceportal kan du indrapportere supportsager på fem områder:

  • Brugeradministration (Alle relevante systemer)
  • Statens Lønløsning (fx Statens Lønsystem, HR-Løn og Statens Pensionssystem)
  • Økonomi og Regnskab (fx Navision Stat, RejsUd og IndFak)
  • Statens BI – Rapportering (fx Statens BI – LDV, Statens BI – ISOLA)
  • Øvrige (fx Campus, opsætning af Nemhandelsregistreringer mv.)

Læs om hvilke områder, der ikke er omfattet Statens Administrations Serviceportal under Support og service