Kontaktoplysninger kontoret for Statsregnskab

Har din institution spørgsmål til regnskabsregler, kontoplan, nummerstruktur, betalingsformidling eller SKB-konti, kontakt Økonomistyrelsens Kontor for Statsregnskab

Kontaktoplysninger for Kontoret for Statsregnskab

Spørgsmål vedrørende regnskabsregler, bevillingsregler, betalingsformidling og kontoplan m.m. kontakt

Spørgsmål vedrørende nummerstruktur, kontakt

Spørgsmål vedrørende oprettelse/nedlæggelse/ændringer af SKB konti, kontakt