Vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger

09-05-2019
HR

Moderniseringsstyrelsen har den 8. maj 2019 udsendt vejledning om ansættelsesretlige spørgsmål ved ressortomlægninger.

Vejledningen er en videreførelse af den tilsvarende vejledning fra 2016.

Download publikation som PDF